Ähtärin seurakunnan tiedote koronaviruksen johdosta

Kaikki muu toiminta paitsi kirkon lakisääteiset tehtävät (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, diakonia) on peruttu toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 alkaen. Seuraa seurakunnan tiedotusta netissä kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa (https://www.facebook.com/ahtarinseurakunta/). Maanantaina tiedotamme lisää.

12.3.2020 valtioneuvosto on antanut ohjeet koronavirusepidemian torjuntaan https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi. Näiden ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä:

Luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Tämän johdosta Ähtärin seurakunnassa


-Kaikesta kättelemisestä pidättäydytään.

-Harkitaan terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden perusteella, mitä tilaisuuksia voidaan järjestää: toistaiseksi toimitaan suunnitellun mukaisesti. Kirkkoneuvosto käsittelee koronaviruksen aiheuttamia toimenpiteitä 24.3.2020. Johtoryhmä kokoontuu 17.3.2020.

-pyritään suojelemaan riskiryhmässä olevia

-Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten hoitaminen kaikissa olosuhteissa on keskeinen osa seurakunnan tehtävää.

-seurakunnassa seurataan paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten ohjeita jumalanpalveluselämän toteuttamisessa.

Käytännön ohjeita jumalanpalveluselämään

Työntekijät ja vapaaehtoiset eivät saa toimittaa jumalanpalvelusta ja toimituksia silloin,

kun heillä on lieviäkin flunssan oireita

kun heillä epäillään koronavirustartuntaa

kun heidän läheisellään on todettu koronavirustartunta

kun he ovat palanneet matkalta epidemia-alueelle.

-Jumalanpalveluselämään osallistuu ihmisiä, jotka kuuluvat koronavirustartunnan riskiryhmään (ikääntyneet ihmiset ja ihmiset, joilla on pitkäaikainen sairaus). Tämä on tiedostettava kaikessa toiminnassa.


-Ihmisten ja tilojen hygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nykyarvioiden mukaan koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa.


-Virsikirjojen sijaan ihmiset voivat käyttää virsikirja.fi-sivustoa omilla älypuhelimillaan. Virret tulee tällöin valita niin, että ne löytyvät verkosta.
Ehtoollishygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ehtoollisen jakajien tulee desinfioida kätensä välittömästi ennen ehtoollisen jakamista. Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisvieraan käteen, ei suuhun. Yhteismaljaa ei tule käyttää. Viinin jakaja pitää ehtoollispikaria jalasta eikä koske pikarin reunoihin. Ehtoollispikarit pestään huolellisesti käytön jälkeen. Myös muiden ehtoollisvälineiden puhdistuksessa ja käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.


-Kädestä käteen kiertävää kolehtihaavia ei käytetä. Kolehti voidaan kerätä esim. ovella koriin, kun jumalanpalveluksesta poistutaan. Kolehdin käsittelijöiden tulee pestä ja desinfioida kätensä rahojen käsittelemisen jälkeen.


Jumalanpalvelusten sähköinen välittäminen
-Useilla seurakunnilla on valmius välittää jumalanpalvelukset ihmisille sähköisesti. Ähtärin seurakunnassa on nettiradiointi kirkosta, jonka linkki löytyy seurakunnan kotisivuilta.

-Kirkon viestintä varautuu turvaamaan radio- ja televisiojumalanpalvelusten jatkumisen kaikissa tilanteissa.


Jumalanpalvelus ilman pappia


”Jos sairauden tai muun esteen vuoksi ei ole pappia jumalanpalvelusta pitämään, tulee jonkun paikalla olevista seurakunnan viranhaltijoista tai kirkkoneuvoston jäsenistä menetellä niin kuin siitä kirkkokäsikirjassa määrätään.” KJ2: 7 §
”KJ 2:7:ssä tarkoitetussa erikoistilanteessa käytetään sanajumalanpalveluksen kaavaa. Kaavaa voidaan käyttää tilanteen edellyttämällä tavalla soveltaen.” (Halttunen – Pihlaja – Voipio. Kirkkolainsäädäntö 2008).

-Ähtärin kirkon sakastissa on valmiina pelkistetty sanajumalanpalveluksen järjestys, jonka mukaan edetään.
Jos kanttori, suntio, avustaja tai muu messussa vastuussa oleva henkilö joutuu jäämään äkillisesti pois, toimitaan käytettävissä olevien henkilöiden avulla tilanteen mukaan.

-EI järjestetä kirkkokahveja jumalanpalveluksien yhteydessä toistaiseksi.
 
13.3.2020 kirkkoherra Kalle Peltokangas