K u u l u t u s

Ähtärin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksessa

 keskiviikkona 9.12.2020 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

ENNEN KOKOUSTA KLO 17 ALKAEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

SEIMIPOLKUKIERROS JA JOULUPUURO

Käsiteltävät asiat:

45 §     Kokouksen avaus ja nimenhuuto

46 §     Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

47 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

48 §     Työjärjestyksen hyväksyminen

49 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen

50 §     Talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

51 §     Tiedoksi saatettavat asiat

52 §     Muut mahdolliset asiat

53 §     Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

                          Ähtärissä  1.12. 2020

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

                                                                                       Elina Pusaa