Kirpputori Hymis avaa toistaiseksi ovet vain tarpeen vaatiessa. Soita numeroon 050 579 0004, jos haluat tuoda tavaraa tai sinulla on tarve löytää jotain itsellesi.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.4.2020

23.4.2020 13.28

 

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 22.4.2020 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSEN SALISSA

 

 

Käsiteltävät asiat

 

43 §            Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

44 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

45 §            Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

46 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                     ilmoittaminen

47 §            Talouspäällikön valinta

48 §            Tilinpäätös vuodelta 2019

49 §            Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

50 §            Seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen rakennusurakkatarjouksen

                   hyväksyminen

51 §            Seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen salaojitusurakkatarjouksen

                   hyväksyminen

52 §            Edustajien nimeäminen kunnan lakisääteiseen päihdetyöryhmään

  53 §            Kirkon Pro ecclesia-mitalin anominen Kaarina Savelalle

54 §            Otsonkoulun sankarivainajien muistotaulut

55 §            XXX perukirja

  56 §           Tiedoksi saatettavat asiat

57 §            Muut / kiireelliset asiat

58 §            Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

 

Ähtärissä 17.4.2020

 

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.4 – 8.5.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika:                                   Keskiviikko 22.4.2020 klo 17.30-19.13

Paikka:                              Seurakuntakeskuksen salissa

 

Läsnä:                               Kalle Peltokangas, pj  

                                            Ahola Pirkko                     (poistui 50 § aikana klo 18.12-18.19)

                                            Vanhatupa Eira (Ulla Akonniemen varajäsen)

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju

                                            Koiramäki Pirkko

                                            Kotamäki Leila, vpj          (poistui 51 § aikana klo 18.19-18.22)

                                            Kujansuu Anu

                                            Poukka Pasi

                                            Marita Hursti, sihteeri

 

 

Poissa                               Syrjänen Altti (Ei varajäsentä)            

   Läsnä Teams-kokouksen kautta: Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj ja

Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj

                                           

 

                                                                 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

 

Ähtärissä 23.04.2020

 

 

__________________________                             _________________________

Kalle Peltokangas                                                       Marita Hursti

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 23.04.2020

 

 

__________________________                             __________________________

Sanni-Maiju Kantoniemi                                            Pirkko Koiramäki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

Puheenjohtaja avasi kokouksen, laulettiin virsi 89 a: 1 ja 7. Puheenjohtaja piti hartauden jonka jälkeen pidettiin nimenhuuto.

 

 

44 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

 

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 17.04.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

 

Päätös:

    Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

45 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Päätös:

    Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

 

46 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ  

         PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

 

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Hannu Hautoniemi ja Sanni-Maiju Kantoniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 23.4.2020.

 

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 23.4.2020 – 8.5.2020.

 

Päätös:

     Hannu Hautoniemi ilmoitti, että hän on estynyt hoitamaan tehtävää.

                Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanni-Maiju Kantoniemi ja Hannu Hautoniemen

                tilalle Pirkko Koiramäki.

 

47 §  TALOUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

 

Jenni Ilomäki on irtisanoutunut talouspäällikön virasta 13.4.2020 lukien. Ilomäki irtisanoutui uuden tehtävänsä koeajan umpeuduttua helmikuussa 2020. Ilomäen virkavapauden ajan 12.8.2019-31.3.2020 asti Ähtärin seurakunnan talouspäällikön virkaa hoiti Anja Pölkki.

 

Kokouksessaan 11.3.2020 kirkkovaltuusto päätti julistaa talouspäällikön viran haettavaksi. Viran auki olosta on ilmoitettu kirkon rekrytointisivulla, oikotiellä, Ähtärinjärven Uutisnuotassa, Viiskunnassa ja seurakunnan kotisivulla. Hakuaika päättyi 14.4. klo 12.00.

 

Haastatteluryhmään valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa 24.3.2020 seurakunnan johtoryhmän lisäksi Pasi Poukka ja Pirkko Koiramäki.

 

Viran hakuaika on päättynyt 14.4.2020 klo 12.00. Hakemuksia tuli yhteensä 9 kpl. Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun seuraavat 6 henkilöä:

 

 

Anu Kaltiaisenaho, HM

Paula Wenell, Merkonomi

Johanna Tulensalo, Tradenomi

Piia Pietinen, Merkonomi

Hakija, joka ei halua nimeä julkiseksi

Hanna-Liisa Haavisto, DI

 

 

Haastattelut pidettiin kirkkoherranvirastolla 16.4.2020. Johanna Tulensalo ilmoitti 15.4. peruvansa haastatteluun tulonsa. Haastatteluryhmä haastatteli jokaista hakijaa 45 minuuttia 19 kysymyksellä.

 

Persoona, ensivaikutelma, motivaatio

 1. Esittele itsesi lyhyesti.

 

Talouspäällikön virka: johtaminen ja talous- ja henkilöstöhallinto

 

 1. Minkälainen mielikuva sinulla seurakunnan talouspäällikön tehtävistä? -Mitä innostavaa näet jo nyt talouspäällikön viranhoidossa?
 2. Millainen esimies haluat olla alaisillesi?
 3. Millaista henkilöstöjohtamisen kokemusta sinulla on?
 4. Talouspäällikkö toimii myös seurakunnan henkilöstön työsuojelupäällikkönä. Minkälaisia tehtäviä katsot tähän kuuluvan ja mitä työsuojelullisia riskejä voi seurakuntatyössä olla, joihin pitää puuttua?
 5. Kuvaa seurakunnan organisaatiota? Millainen asema talouspäälliköllä on seurakunnassa?
 6. Millaiseksi näet kirkkoherran ja talouspäällikön välisen yhteistyön ja työnjaon?

 

Seurakunnan talouspäällikkö on kirstunvartija. Talouspäällikkö vastaa mm. kiinteistöistä.

 

 1. Kuinka hyvin olet perehtynyt seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen?
 2. Millaisena näet seurakuntien tulevaisuuden hallinnon ja talouden näkökulmasta?
 3. Minkä verran esimerkiksi on mielestäsi seurakunnan järkevää omistaa kiinteistöjä?
 4. Ähtärin seurakunnalla on metsiä monta sataa hehtaaria. Miten mielestäsi seurakunnan tulee hoitaa metsäomaisuuttaan?
 5. Talouspäällikkönä vastaat hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta ja näiden työntekijöiden esimiestehtävistä. Miten perehtynyt olet hautausmaa- ja kiinteistöasioihin?

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta ja muutosjohtamista. Eduksi katsotaan perehtyneisyys seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen ja kokemus esimiestehtävistä.

 

 1. Miten kuvailisit omia viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja?

 

 1. Lähiaikoina seurakunnassa on tarkoitus vähentää taloushallinnon henkilöstöä, kun palkanlaskija jää eläkkeelle kesällä. Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen ja kirkkoherranviraston välillä on keskeisessä osassa tätä muutosta, koska seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin vuoden 2022 alusta. Kuinka valmis olet mahdollisiin muutoksiin ja oletko valmis siihen, että viran tehtävänkuva on laaja?
 2. Minkälainen kokemus sinulla on erilaisten sähköisten järjestelmien, työvuoro-ohjelmien, ajanvarausjärjestelmien, kulunvalvonnan, kotisivujen päivityksestä jne.?
 3. Seuraavassa kysymyksessä pyydämme erityistä tarkkaavaisuutta ja pyydämme vastaamaan sen kaikkiin osiin. Miten suhtaudut stressaaviin tilanteisiin, miten käsittelet sinuun kohdistuvaa kritiikkiä ja miten työskentelet kiireessä?
 4. Kerro joku esimerkki, missä olet epäonnistunut työurasi aikana? Ja kerro vielä, mitä opit siitä?
 5. Onko sinulla kysyttävää haastatteluryhmälle?
 6. Jos valinta kohdistuu sinuun, milloin olet valmis aloittamaan virassa?

Haastattelujen perusteella erottui kolme parasta hakijaa, jotka arvioitiin paremmuusjärjestykseen.

 

Haastatteluryhmä tuo esityksensä kirkkoneuvostolle kokoukseen. Kirkkoneuvosto käy keskustelun talouspäälliköstä haastatteluryhmän esityksen perusteella.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan. Talouspäällikön tehtävän kautta mahdollistuu seurakunnan perustehtävän toteuttaminen.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi hakijan, joka ei halua nimeä julkiseksi ja varalle Paula Wenellin, Taloushallinnon merkonomin ja toiseksi varahenkilöksi Piia Pietisen, Laskentatoimen merkonomin.

 

 

Päätös kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi hakijan, joka ei halua nimeä julkiseksi ja varalle Paula Wenellin, Taloushallinnon merkonomin ja toiseksi varahenkilöksi Piia Pietisen, Laskentatoimen merkonomin.

 

 

 

 

48 §   TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

 

Kirkkoneuvosto on aikaisemmin käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 24.3.2020 37 §:

KJ 15 LUKU 5 §: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

KJ 15 LUKU 6 §: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Erillisenä liitteenä on tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.20119. Asiakirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

 

Verotulot

Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi 1 086 557,73 €, 0,6 % vähemmän kuin vuonna 2018. Euromääräisesti verotulojen tilitykset laskivat 6016,45 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli 112 488,00 €. Vähennystä vuoteen 2018 oli 3877,68 €.

 

Tuloslaskelma

Vuoden 2019 talousarviossa tulos oli arvioitu 370,00 € ylijäämäiseksi Vuoden 2019 aikana kirkkovaltuusto myönsi 5473 €:n lisämäärärahan hautamuistomerkkien inventointiin ja merkkihenkilöluettelon tekemiseen. Talousarvion alijäämäksi muodostui 5004,00 €.

Metsää myytiin 170 362,06 euron edestä. Metsätalouden tuotoksi oli arvioitu 100 000 €.

Henkilöstökulut olivat 730 714,60 €, 3,9 % suuremmat kuin vuonna 2018. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 27220,17 € suuremmat kuin vuonna 2018 ja 40 100,60 € arvioitua suuremmat. Henkilöstökulut kasvoivat eniten hautausmaakiinteistöt-kustannuspaikalla jossa ne olivat 19 286,53 euroa suuremmat kuin vuonna 2018..

Henkilöstömenot olivat 60,9 % verotuloista ja valtionrahoituksesta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 58,2 %.

Verotuskulut olivat 16 195,62 €. Verotuskulut nousivat 1 085,84 € vuoteen 2018 verrattuna, muutos oli + 7,2 % . Kirkon keskusrahastomaksu oli 40 536€, 11 969 € pienempi kuin v. 2018 ja verotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu 56 124 € kun se vuonna 2018 oli 49 225 €. Eläkerahastomaksun laskentaprosentti on muuttunut, joten maksun osuus on kasvanut merkittävästi. Rahoitustuotot olivat 8 210,59 €.

Tilikauden tulos

Vuosikate on 132 303,46 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 77 403,11 €.  Tilikauden tulos on        54 900,35 € ylijäämäinen. Kertomusvuonna metsätalouden tuotto oli n. 86 000 € metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi, minkä ansiosta tulos on ylijäämäinen.

 

Investoinnit

Kirkon urut kunnostettiin 47288,56 €. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien korjaus aloitettiin: 75 033,01, samoin hautausmaan sosiaalitiloissa 6540,30 €.

 

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintakate 1. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.

 

Talousarvion toteutuminen pääluokittain

 

 

Hautaustoimen ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilöstömenoista

 

Vs. talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
 2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille

 

Kirkkoneuvoston päätös 24.3.2020 37 §:

 1. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti luovuttaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 2. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä, 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli / alijäämätilille

 

Kirkkoneuvosto 22.4.2020

 

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätökseen on tehty korjaus s 56: Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta  31.12.2019 on 3 896 971 €. (virheellinen tieto oli 389 697 151).

Hallinnon talousarvioylitykset johtuvat pääasiassa siitä, että jaksotettavia palkkoja ei ole budjetoitu, ja arvioitua suuremmista rahoitus- ja pankkipalveluista sekä toimistopalveluista.

 

Hautaustoimen talousarvioylitysten syynä ovat arvioitua suuremmat henkilöstömenot (kausityöntekijät) ja alueiden kunnossapitopalvelut.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan Ähtärin seurakunnan alueella. Seurakunnan talous vaikuttaa suoraan esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön resursointiin.

 

 

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. Hyväksyy tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen tehdyn korjauksen Ähtärin seurakunnan osuuteen koko kirkon eläkevastuuvajauksesta.
 2. Esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 1. pääluokan (4007,71 €) ja 4. pääluokan (25 893,07 €) ylitykset.
 3. Esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli/alijäämätilille.
 4. Päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä.
   

Kirkkoneuvoston päätös 22.4.2020

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

49 §    TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

KJ 15 L 9 §:n mukaan tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

 

Ähtärin seurakunnan tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy AB, vastuullinen tarkastaja Esko Säilä JHT, HT

 

Esko Säilä JHT, HT ja Toni Koivusaari HT suorittivat tilintarkastuksen 26.3.2020 ja antoivat tilintarkastuskertomuksen 1.4.2020. Tarkastuskertomuksessa he esittävät vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätös ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten elämään.

 

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja antaa sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
 2. Esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 

Kirkkoneuvoston päätös 22.4.2020

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

50 §  SEURAKUNTASALIN SISÄILMASANEERAUKSEN RAKENNUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.3.2020 17 § seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen toteuttamisesta.

Tarjoukset on pyydetty kahdeksalta yritykseltä. Tarjoukset oli jätettävä viimeistään 17.4.2020 klo 12.00.

 

Kirkkoherra ja taloustoimiston toimistosihteeri laativat tarjousten avauspöytäkirjan heti klo 12 jälkeen.

 

Saadut tarjoukset:

 

Rakennus Tikkamäki Oy      verollinen urakkahinta 103 540 eur

Rakennus Ruuhilehto Oy    verollinen urakkahinta 72 788 eur

Peltomäen Rakennus Oy    verollinen urakkahinta 170 872 eur.

 

Kiinteistötoimikunta on käynyt läpi tarjoukset 17.4. klo 12.15 kokouksessaan. Todettiin, että Ruuhilehdon tarjous on edullisin. Huomioitiin, että yksikköhinnoissa oli Ruuhilehdolla tarjouksessa sama hinta rakennusammattimiehellä kuin rakennusapumiehellä (48 eur/h). Varmistuksen jälkeen hinta muutettiin 40 eur/h. Kiinteistötoimikunta tarkisti, että hinnat on hinnoiteltu samalla lailla (alv/ei alv) ja että tarjoajilla on kunnossa tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehtotiedot ja selvitykset.

 

 

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Seurakuntakeskusta käyttävät kaikki seurakuntalaiset. Saneeraus pidentää rakennuksen käyttöikää ja mahdollistaa seurakunnan toiminnan omissa tiloissa.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

Päätös kirkkoneuvosto:

Rakennusliike Ruuhilehto Oy on toimittanut TYEL-vakuutustodistuksen seurakunnalle. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että valitsee seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

 

51 §  SEURAKUNTASALIN SISÄILMASANEERAUKSEN SALAOJITUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.3.2020 17 § seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen toteuttamisesta.

Tarjoukset on pyydetty neljältä yritykseltä. Tarjoukset oli jätettävä viimeistään 17.4.2020 klo 12.00.

 

Kirkkoherra ja taloustoimiston toimistosihteeri laativat tarjousten avauspöytäkirjan heti klo 12 jälkeen.

 

Saadut tarjoukset:

 

Koneyhtymä Tapanainen    verollinen urakkahinta 11 563 eur

Viinikan Kone Oy                  verollinen urakkahinta 13 466 eur

 

Kiinteistötoimikunta on käynyt läpi tarjoukset 17.4. klo 12 kokouksessaan. Kiinteistötoimikunta totesi Koneyhtymä Tapanaisen tarjouksen edullisimmaksi ja pyysi yrittäjältä, että se toimittaa viipymättä seurakunnalle tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehtotiedot ja selvitykset.

 

Tiedot on toimitettu seurakunnan sähköpostiin 17.4. klo 13.07.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Seurakuntakeskusta käyttävät kaikki seurakuntalaiset. Saneeraus pidentää rakennuksen käyttöikää ja mahdollistaa seurakunnan toiminnan omissa tiloissa.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

 

Päätös kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että valitsee seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

 

                     

52 §  Edustajien nimeäminen kunnan lakisääteiseen päihdetyöryhmään

 

Ähtärin kaupunginhallitus on pyytänyt seurakuntaa/nuorisotyötä nimeämään edustajan (jäsenet ja varajäsenet) kunnalliseen päihdetyöryhmään (Pöytäkirjanote nro 2/2020 10.2.2020). Työryhmän toimikausi on 2020-2021. Toimielimen tehtävänä on:

 

 1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
 2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
 3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
 4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa --
   
  Koska  nuorisotyönohjaajat Riikka Aittolampi ja Soile Autio ovat jo olleet tässä työryhmässä (ja nyt työryhmä virallistetaan), nimeän heidät edustamaan seurakuntaa kunnalliseen päihdetyöryhmään (viranhaltijapäätös 17.2.2020).
   
  LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Päihdetyöryhmä tekee tärkeää työtä paikkakunnalla asuvien ja opiskelevien nuorten päihdehaittojen ehkäisyssä.
   
  Päätösesitys kirkkoherra:
   
  Kirkkoneuvosto päättää valita Soile Aution ja Riikka Aittolammen jäseniksi Ähtärin kaupungin päihdetyöryhmään toimikaudeksi 2020-2021.
   
  Päätös kirkkoneuvosto:
  Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
   
  53§ Kirkon pro ecclesia-mitalin anominen Kaarina Savelalle
   
  Kaarina Savela on vuosikymmeniä toiminut Ähtärin seurakunnan hyväksi aktiivisena seurakuntalaisena ja luottamushenkilönä. Savela täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja kunniamerkki on tarkoitus antaa hänelle syntymäpäivän juhlistamisen yhteydessä. Aloitteen tekijänä kunniamerkin anomisessa on ollut Ähtärin Kansalliset Seniorit. Kaarina Savelalle on jo aiemmin myönnetty seurakuntatyön ansiomerkit. Seuraavana mitä nyt voitiin pyytää Savelalle, oli kirkollinen kunniamerkki. Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Kirkkohallitus on hyväksynyt näiden kunniamerkkien säännöt. Kunkin kunniamerkin myöntämisen perusteet ilmenevät ao. kunniamerkin säännöistä (2 §). Kunniamerkit myönnetään kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnan esityksestä, jonne seurakuntien anomukset tulevat tuomiokapitulin käsittelyn kautta.
   
  Liitteenä on varsinainen kunniamerkkihakemus.
   
  LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten ja nuorten elämään suoranaisesti, mutta kunniamerkki antaa hyvän mahdollisuuden nostaa esiin pitkäjänteistä työtä seurakunnan hyväksi ja mitä toiminta puolestaan antaa henkilölle itselleen.
   
  Päätösesitys kirkkoherra:
   
  Kirkkoneuvosto päättää esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se pyytäisi kirkon kunniamerkkineuvottelukunnalta pro ecclesia-mitalia Kaarina Savelalle.
   
  Kirkkoneuvoston päätös:
  Kirkkoneuvosto päättää esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se pyytäisi kirkon kunniamerkkineuvottelukunnalta pro ecclesia-mitalia Kaarina Savelalle.
   
   
   
  54 § Otsonkoulun sankarivainajien muistotaulut
   
  Tällä hetkellä käyttökiellossa olevassa Otsonkoulussa on sankarinvainajien muistotauluja, joille mietitään tulevaa sijoituspaikkaa. Ähtärin sotaveteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaryhmä kokouksessaan päätti pyytää eri osapuolilta esityksiä tauluista. Yhtenä vaihtoehtona keskustelussa nousi esille seurakuntakeskus. Tilan puolesta taulut mahtuisivat seurakuntakeskuksen saliin. Seurakuntakeskuksessa alkaa remontti toukokuussa ja jatkuu lokakuulle asti. Kiinnitys voisi tapahtua aikaisintaan marraskuussa 2020.
   
  Yhteistoimintaryhmässä nousi esille se, että on tärkeää, että taulut ovat lähellä koululaisia ja opettajia, jotta niitä voidaan sujuvasti hyödyntää opetuksessa. Tällöin koulutila on ensisijainen vaihtoehto tulevaisuudessakin sankarivainajien muiston ja sotaveteraanien perinnetiedon vaalimisessa.
   
  LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan arvokasvatuksen näkökulmasta ja historiallisesti merkittävän tiedon välittäjinä.
   
  Päätösesitys kirkkoherra:
   
  Kirkkoneuvosto päättää, että sankarivainajien muistotaulut sijoitetaan koulurakennukseen jatkossakin, miten Ähtärin koulutilojen ratkaisu toteutuukin.
   
  Kirkkoneuvoston päätös:
  Kirkkoneuvosto päätti ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

55 §              XXX:n perukirja

 

Elsilän asianajotoimisto pyytää seurakunnalta virkatodistusmaksun (lasku 6000867532) 19,50 eur maksamisen vapautusta, koska XXX:n:n kuolinpesä on varaton.

                     

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, ettei päätöksellä ole vaikutusta lasten ja nuorten elämään.

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta kirjaa luottotappioihin vuodelle 2020 laskun 6000867532 (19,50 euroa), eikä vaadi Elsilän Asianajotoimistoa suorittamaan laskua.

 

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

56 §   MUUT / KIIREELLISET ASIAT

          Kj 9 luku 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsi-

          teltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee

          ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa

          voi aloitteen tehdä suullisestikin.

 

          Kiireellisiä asioita ei ollut.

 

57 §   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

          Kirkkoherran selvitys koronaviruksen aikana tehdyistä toimista.

          Hautausmaan sosiaalitilan purkaminen on saatu valmiiksi 22.4.2020.

 

 

58 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13

          Lopuksi laulettiin virsi 548