Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 11.6.2020 nettipöytäkirja

12.6.2020 14.33

Tästä pääset lukemaan pöytäkirjan nettiversiota.

 

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETTIIN TORSTAINA 11.6.2020 KLO 17.30 KIRKONMÄELLÄ JA KIRKOSSA

 

Käsiteltävät asiat

 

68 §            Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

69 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

70 §            Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

71 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                      ilmoittaminen

72 §            Rakennusasiat ja opastetaulut

Opastetaulut hautausmaalle

Matkailualueen kappelin tarpeet

Katselmus hautausmaan huoltorakennuksen tilanteeseen

Kirkkovenerakennuksen kunto ja siihen tehtävien töiden päätökset

Tilannekatsaus srk-keskuksen remonttiin

Työmaapöytäkirjojen tiedoksi saattaminen

Seurakuntasalin tuolit ja niiden hankinta

Myllymäen kerhotilan vuokrauksen tarpeellisuus

73 §            Määrärahamuutokset ja rippikoulumaksut

74 §            Työtehtävämuutokset

Tuijan tehtävien järjestelyt

Tehtäväkuvauksien hyväksyminen

IT tukihenkilö

Työsuojelupäällikkö

  75 §            Hautamuistomerkki asiat

Keskustellaan talouspäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen 2/2020 ja 3/2020 täytäntöönpanopäätös päätökseen 2/2020

Hautausmaan inventointitoimikunnan asiat ja niiden jatkotoimenpiteet

  76 §            Tiedoksi saatettavat asiat

Raija ja Tauno Pohjolan irtisanoutumisilmoitus pitopalvelutoiminnasta seurakunnassa 5.6.2020

viranhaltijapäätökset

Metsähakkuu ja hoitotyöt

verokertymä tammi-toukokuu 2020

77 §            Muut / kiireelliset asiat

78 §            Talouspäällikön palkka ja ikäkorvaukset

79 §            Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Ähtärissä 5.6.2020

 

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.6 – 29.6.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

 

 

 

 

 

 

Aika:                                   Torstaina 11.6.2020 klo 17.30

Paikka:                              Kirkon Sali, kahvitus kirkossa työmaakierroksen jälkeen ennen kokousta

 

Läsnä:                               Kalle Peltokangas, pj  

                                            Ahola Pirkko

                                            Akonniemi Ulla

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju                      Helena Salokangas varajäsen

                                            Koiramäki Pirkko

                                            Kotamäki Leila, vpj

                                            Kujansuu Anu

                                            Poukka Pasi                    

                                            Syrjänen Altti                                          poissa         

                                            Kutsuttu Syrjäsen varajäsen Atte Sulkava ei saapunut kokoukseen.

                                           

                                                                                                             

                                            Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj         etänä

Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj

                                            Kalle Klaavo, sihteeri

 

                                                                 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

 

Ähtärissä _12_.06__.2020

 

 

 

__________________________                             _________________________

Kalle Peltokangas                                                       Kalle Klaavo

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa __12__/_06__.2020

 

 

__________________________                             __________________________

                                                                                       

Anu Kujansuu                                                             Pasi Poukka

 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.6 – 29.6.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

Ähtärissä ____. ____ 2020

 

 

__________________________

 

68  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15 alkuhartaudella, jonka alussa laulettiin virsi 180.

 

Ennen varsinaista kokousta suoritettiin kirkonmäellä kiinteistöremonttien katselmuskierros, jossa remontteja ja niiden vaiheita esitteli valvoja Teemu Kilponen.

 

Kokouksen alussa muistettiin Pasi Poukkaa toukokuussa olleen merkkipäivän johdosta.

 

 

69 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

 

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 4.6.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

70 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.

 

71 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

 

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Anu Kujansuu ja Pasi Poukka. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 12.6.2020.

 

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 13.6.2020 – 29.6.2020.

 

Päätös: Valittiin Anu Kujansuu ja Pasi Poukka pöytäkirjan tarkastajiksi ja päätettiin pitää pöytäkirja nähtävillä 13.6. – 29.6.2020 kirkkoherranvirastolla arkisin klo 9-13.

 

 

72 §             RAKENNUSASIAT JA OPASTETAULUT

Katselmus hautausmaan huoltorakennuksen ja kirkkovenerakennuksen tilanteeseen

 

Kirkkovenerakennuksen kiireelliset työt

 

Talouspäällikön esitys: tehdään tänä kesänä vain ne välttämättömät työt, jotka Teemu Kilponen esittelee katselmuksessa sekä lisätään salaojat ränniojaan samassa yhteydessä.

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

 

Opastetaulut hautausmaalle ja matkailualueen kappelille

 

Talouspäällikön esitys: Hankitaan tarvittavat opastetaulut seurakunnan hautausmaalle ja matkailualueen kappelille kiinteistövastuuryhmän esityksen mukaisesti. Lisätään matkailualueen kappelille kappelin seinään molempiin päätyihin valkoiset puuristit.

 

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

 

 

 

Tilannekatsaus seurakuntakeskuksen remonttiin

Seurakuntakeskuksen remontti on edistynyt hyvin ja aikataulun mukaisesti. Remontissa ei ole tullut isoja muutostarpeita. Seurakuntakeskuksen remontin yhteydessä olleet tutkimukset ovat valmistuneet. Tutkituissa näytteissä mineraalivilloista ei ole löytynyt mikrobijäämiä eikä mikrobeja, sekä homeet ja bakteerit ovat olleet alle määritysrajan. Tämä tarkoittaa, että homeita, bakteereja eikä mikrobeja ole ollut näytteissä olleenkaan havaittuna.

 

Seurakuntakeskuksen remontti on ulkopuolelta Uretaanilevyt asennettu yläikkunoiden alareunaan saakka. Ulkovuori tiilien muuraukset on tarkoitus aloittaa kesäkuun puolivälissä. Sisällä sisätiilien yläpuolelta on poistettu kastuneet lastulevyt, puhallusvillan päälle on asennettu pehmyt levyvilla kerros ja sen päälle on laitettu uudet melamiinipinnoitetut levyt.

 

Sisäpuolen työt ovat hyvässä aikataulussa, mutta lattian osalta tulee lisätyönä vielä muuraukseen välissä olevien reikien paikkaaminen.

 

Salin pimennysverhot on saatu tarjous asennuksineen. Tarjous on tullut 8.6.2020 Rakennusliike Ruuhilehto Oy, Mikko Ruuhilehto.

 

 

Talouspäällikön esitys:

 

Merkitään tiedoksi tilannekatsaus.
 

Valitaan salin pimennysverhot käsikäyttöisinä hintaan xxx €.
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
 
Seurakuntasalin tuolit ja niiden hankinta
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset seurakuntasalin tuoleista kolmelta eri toimittajalta; Martela oy:ltä, Restatop Oy:lta ja Isku Oy:ltä erilaisista tuoleista. Tarjouskilpailuun on ilmoittautunut halukkuutensa tarjota myös Asko Oy. Tämä ilmoitus on tullut tarjouksien julkisen ilmoittautumisen kautta.
 
Tarjouksien jättöaika päättyi 11.6.2020 klo 12.00.
 
Kiinteistövastuuryhmän pyynnöstä vanhasta tuolista on otettu näytteet kankaasta sekä pehmusteesta. Näyte on otettu 4.6.2020 ja tulokset on tutkittu 5.6.2020 ja 8.6.2020.

 

Johtoryhmän kokouksessa keskusteltiin näytteen tuloksesta ja johtoryhmän kanta on tuolien uusimisen puolella.

 

Tarjoukset esitellään tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksessa.

 

Tarjoukset on saatu neljältä toimittajalta. Tarjouksista erillinen yhteenvetoliite.

 

 

Talouspäällikön esitys:

Keskustellaan ensin
 

Päätetään tuolien hankkimisesta
 

Valitaan toimittajaksi Isku Oy ja tuoliksi Matti koivu puutuoli ja Isku Oy Rudolf 3201 korotettu tuoli nousutuilla.

 

Päätetään hankkia 160 kpl Matti tuoleja ja 5 kpl Rudolf tuolia yhteishintaan 13.454,20 euroa Perille toimitettuna, paikalle asennettuna ja pakkaukset pois vietynä.
 

laitetaan vanhat tuolit myyntiin raportti mukaan.
 
 
LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti kaikki asiakohdat yksimielisesti.
 
 
 
Myllymäen kerhotilan vuokrauksen tarpeellisuus
Myllymäen kerhotilan tarpeellisuus ratkeaa tarkemmin kerhoihin ilmoittautumisen päätyttyä 12.6.2020.
Viime kerhokaudella syksy 2019 - kevät 2020 Myllymäellä oli kerho, johon osallistui lapsia useita. Kuitenkin kaksi oli vain alle esikouluikäisiä ja tällä hetkellä jo toinen noista on ilmoittanut osallistuvansa kerhoon täällä seurakuntatalon kerhossa. Kerhoon jo nyt ilmoittautunut tänne seurakuntatalon enemmän lapsia kuin yksi kerhonvetäjä saa yksin vetää.
 
Lastenohjaaja Riina Tupalan 4.6.2020 laatima esitys:
 
Esitys myllymäen kerhotilan vuokrasopimuksen purkamiseen
 
Esitän myllymäen kerhotilan (Myllymäen terveystalo, Palkkikankaantie 47) vuokrasopimuksen purkamista. Myllymäellä on seurakunnan päiväkerhojen markkinointiin panostettu jo pidempään ja jo viime kesänä siellä pidettiin myös perhekerhoa madaltamaan kynnystä päiväkerhoon ilmoittautumiseen. Kerhoista on viestitty myös kylän oman aktiivin kautta heidän somekanaviin, tuloksetta. Nyt sinne ei ole seuraavaksi kerhokaudeksi syksy 2020-kevät 2021 kerholaisia ilmoitettu, kuin yksi, joka löysi paikan kuitenkin keskustan kerhoryhmästä.
Huom. Tarve keskustassa on suurempi ja keskustan kerhoryhmää on suurennettu kahden lastenohjaajan vetämäksi, joten molemmat lastenohjaajat työllistyvät sinne myllymäen kerhon loppuessa kyseiselle kaudelle.
 
Yt
Lastenohjaaja Riina Tupala
4.6.2020
 
 
LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.
 
Päätösesitys kirkkoherra:
 
Kirkkoneuvosto päättää, että Myllymäen kerhotilan vuokrasopimus puretaan kesällä 2020 irtisanomisajan puitteissa.
 
Valtuutetaan talouspäällikkö päättämään kalusteiden kohtalosta kokonaan.
 
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

 

73 §              RIPPIKOULUMAKSUT

Rippikoulumaksujen muutokset ovat tulleet tarpeelliseksi, koska aikaisemmin ei ole ollut päivärippikoulua ja hintoja ei ole tarkastettu useaan vuoteen.

 

Nuorisotyöntekijöiden esitys:

 

Vuoden 2021 rippikoululaisten rippikoulumaksuiksi

Ähtärin seurakuntalaiset                                     150,00 € / rippikoululeiri

                                                                                   50,00 € / päivärippikoulu

Muut                                                                        300,00 € / rippikoululeiri

                                                                                   80,00 € / päivärippikoulu

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

74 §            TYÖTEHTÄVÄMUUTOKSET

Tuijan tehtävien järjestelyt

 

Tehtäväkuvauksien hyväksyminen ja Marita Hurstin palkan määrittäminen

 

Päätös: Kalle Klaavo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kokous valitsi sihteeriksi Kirkkoherran tähän pykälään. Hyväksyttiin esityksien mukaisesti.

 

IT tukihenkilö ja työsuojelupäällikkö

 

Kirkkoherran esitys: Valitaan toiseksi IT tukihenkilöksi ja työsuojelupäälliköksi talouspäällikkö Kalle Klaavo.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

 

  75 §            HAUTAMUISTOMERKKI ASIAT

 

Keskustellaan talouspäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen 2/2020 ja 3/2020 täytäntöönpanopäätös päätökseen 2/2020 ja tehdään tarvittavat päätökset

 

Talouspäällikön päätös 2§ 14.5.2020; Hautapaikalla olevan hautakiven oikaisujen lopettaminen

 

Päätös: Päätän hautapaikalla olevien muistomerkkien oikaisun lopettamisesta seurakunnan omana työnä. Työsuojelulaki vaatii hautakivien nosteluun riittävät työvälineet; nosturit ja koneet. Seurakunnalla ei ole kivien nosteluun sopivia ja riittäviä työvälineitä

 

Ähtärin seurakunnan talouspäällikön viran johtosääntö ja työsuojelulaki

 

 

Talouspäällikön päätös 3§ 14.5.2020; Hautamuistomerkkien oikaisujen täytäntöönpanopäätös

 

Päätös: Hautamuistomerkkien oikaisun lopettamisesta tehty päätös menee kirkkoneuvostoon seuraavaan kokoukseen 11.6.2020 viranhaltija päätöksen tiedoksi saantina ja kirkkoneuvosto tulee asiasta myös käymään keskustelut; mikä on kirkkoneuvoston kanta asiasta.

 

Päätös tämän kesän muistomerkkien oikaisujen osalta mennään niin että hautamuistomerkkien sovitut oikaisut tehdään, samoin seurakunnan hoidossa olevat haudat ja seurakunnan pysyvästi hoidettavien hautojen osalta tehdään. Olen antanut Vesalle ohjeet; minkäkokoiset kivet oikaistaan omana työnä ja isommat muistomerkit oikaistaan kiviasentajien avustamina, vaikka niistä olisi seurakunnan kanssa oikaisu sovittu.

 

Perustelut ovat tähän kuitenkin työturvallisuuslain mukainen työtekijöiden suojelu. Selkeänä jakona omaan työhön on; muistomerkit, jotka ovat noin 60cm*60cm*15cm tai vastaavan painoisia, voidaan vielä myöhemminkin tehdä, mutta suurempien osalta oikaisut pyritään ja haudankaivunkin aikana kivien siirtelyt yhteistyönä kivitoimittajien kanssa. Tarkoittaa myös sitä, että isot muistomerkit siirretään kivitoimittajien toimesta tai avustamina haudankaivamisenkin tieltä.

 

Vuoden 2021 alusta alkaen mennään kirkkoneuvostossa tehtävän päätöksen mukaisesti, mikäli kirkkoneuvosto näkee asiasta tarvetta päätöstä muuttaa.

 

 

 

Kirkkoherran esitys: Vuoden 2021 alusta alkaen menetellään talouspäällikön päätöksen 2 § ja 3 § tekemien hautakivioikaisujen päätöksien mukaisesti.

 

 

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

 

 

 

 

Hautausmaan inventointitoimikunnan asiat ja niiden jatkotoimenpiteet

 

Inventointitoimikunnan kokous 28.11.2019 on esittänyt seurakunnalle tehtävistä päätöksistä listan.

 

 

Päätös: Pykälät 1 – 3 päätettiin antaa valmisteltavaksi hautamuistomerkki selvitysryhmälle. Selvitysryhmän valmistelun jälkeen asia palaa kirkkoneuvostolle. Selvitysryhmällä on oikeus käyttää apunaan Heikki Hämäläisen tietotaitoa tai jotain muuta asiantuntijaa.

 

Valittiin selvitysryhmään kolme henkilöä; Ulla Akonniemi, Marjatta Jousmäki ja viranpuolesta talouspäällikkö Kalle Klaavo. Selvitysryhmän koollekutsujaksi talouspäällikkö.

 

Pykälät 4 ja 5 jätetään kirkkoneuvoston jäsenille mietintään ja asiaan palataan mahdollisesti elokuun kokouksessa.

 

 

  76 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Raija ja Tauno Pohjolan irtisanoutumisilmoitus pitopalvelutoiminnasta seurakunnassa 5.6.2020

 

Vs ja vt talouspäälliköiden viranhaltijapäätökset

Päätösluettelo annettu kokouskutsun mukana.

 

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 4/2020, 5/2020 ja 6/2020 annettu kokouskutsun mukana.

 

Metsähakkuu ja hoitotyöt

 

Verokertymä tammikuu – toukokuu 2020

Toukokuun verokertymä on viime vuoteen verrattuna -6,2 %, mutta kokovuoden verokertymä -4,1 %.

 

Pöytäkirjoja ja Muistioita

Kiinteistötoimikunnan kokous 6/2020

Työmaakokouspöytäkirja 15.5.2020

Työmaakokouspöytäkirja 20.5.2020

Kiinteistövastuuryhmän työmaa katselmus 29.5.2020

Kiinteistövastuuryhmän kokous 29.5.2020

 

Kirkkoherran esitys: Merkitään tiedoksi saaduksi ja liitetään tarvittavat asiakirjat pöytäkirjaan.

 

                      PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

 

 

77 §            MUUT / KIIREELLISET ASIAT

Kj 9 luklu 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

 

PÄÄTÖS: Kokoukselle ei esitetty muita eikä kiireellisiä asioita.

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen lyhyeksi ajaksi pientä taukoa varten klo 20.20. Kokousta jatkettiin klo 20.30.

 

 

 

78 §            TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKKA, TYÖKOKEMUS JA IKÄKORVAUKSET

 

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää

 

valita tämän pykälän ajaksi sihteeriksi toisen henkilön (sihteerinä voi toimia yhden pykälän ajan tarvittaessa myös puheenjohtaja),

vahvistaa Klaavolle vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan

päättää, että talouspäällikön palkka on kokonaispalkka Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J 20 hinnoitteluryhmän mukaisesti xx eur/kk 1.8.2020 alkaen. (KirVESTES Liite 7)

Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.
 

 

Talouspäällikkö poistui kokouksesta klo 20.20 ennen tämän pykälän käsittelyä.

 

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti valita sihteeriksi kokouksen loppuajaksi kirkkoherran, vahvistaa Klaavolle vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaksi ajaksi 14v. 9 kk (kertymä 1.5.2020 mennessä), talouspäällikön palkka on kokonaispalkka Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J 20 hinnoitteluryhmän mukaisesti xxx eur/kk 1.8.2020 alkaen (KirVESTES Liite 7) ja Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.

 

 

 

79 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

 

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjan liitteeksi.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42,  laulettiin iltavirsi 556 ja puheenjohtaja luki Herran siunauksen.