Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston pöytäkirja (nettiversio)

21.8.2020 14.56

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETTIIN KESKIVIIKKONA 19.8.2020 KLO 17.30 HAUTAUSMAALLA JA SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Käsiteltävät asiat

80 §            Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

81 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

82 §            Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

83 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                      ilmoittaminen

84 §            Katselmukset ja niihin liittyvät asiat

 • Hautausmaalla
  • pensaat ja muistomerkit
  • poistetut muistomerkit ja niihin liittyvät päätökset
 • Hautausmaan huoltorakennuksen tilanteeseen
 • Kirkkovenerakennukseen
 1. §           Tilannekatsaus srk-keskuksen remonttiin
  • Salin, kahvion ja eteisen lattioiden pinnoitukset
  • Muurauksien aloituksen viivästyminen
  • ulkoalueen töiden aikataulut ja ongelman muurauksien viivästymisestä

86 §            Diakonin eläköityminen ja viran auki laittaminen

87 §            Muut / kiireelliset asiat

88 §            Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 13.8.2020

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.8 – 6.9.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

 

Aika:                                   Keskiviikkona 19.8.2020 klo 17.30

Paikka:                              Seurakuntakeskuksen Sali 2

Läsnä:                               Kalle Peltokangas, pj  

                                            Ahola Pirkko

                                            Akonniemi Ulla

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju                     

                                            Koiramäki Pirkko

                                            Kotamäki Leila, vpj

                                            Kujansuu Anu

                                            Poukka Pasi                    

                                            Syrjänen Altti                                                               

                                           

                                                                                                             

                                            Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj                               poissa

Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj

                                            Kalle Klaavo, sihteeri

                                                                 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Ähtärissä 19.8.2020

__________________________                             _________________________

Kalle Peltokangas                                                       Kalle Klaavo

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 19.8.2020

__________________________                             __________________________

                                                                                       

Altti Syrjänen                                                               Pirkko Ahola

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.8 – 6.9.2020 viraston aukioloaikana

Ähtärissä ____. ____ 2020

__________________________

80  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

     Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuvirren 314 jälkeen alkuhartaudella. Pidettiin nimenhuuto.

81 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 13.8.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

82 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

83 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Altti Syrjänen ja Pirkko Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 19.8.2020.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 20.8 – 6.9.2020.

Päätös: Valittiin Altti Syrjänen ja Pirkko Ahola pöytäkirjan tarkastajiksi.

84 §             Katselmuksien tekeminen ja niihin liittyvät asiat

Katselmus hautausmaalla ja hautausmaan selvitystyöryhmän työhön

                                     

Katselmus huoltorakennukseen

Katselmus kirkkovenerakennukseen

                           

Talouspäällikön esitys:

 1. Kirkkoneuvosto suorittaa katselmukset

 1. Merkitään selvitysryhmän ensimmäisen kokouksen muistio tiedoksi saaduksi.

 1. Päätetään katselmuksessa esille tulevista asioista tai niiden valmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Katselmuksessa esille tulleeseen tuijien leikkaukseen ja kirkon eteläpuolen portaiden valmisteluun annettiin viranhaltijoille valtuudet päättää näiden toimenpiteistä.

85 §                  Tilannekatsaus seurakuntakeskuksen remonttiin

Seurakuntakeskuksen remontti on edistynyt sisätöiden osalta hyvin ja aikataulun mukaisesti. Sisäpuoliset osat ovat urakkasopimuksen mukaisista töistä jo valmiita. Remontissa ei ole tullut isoja muutostarpeita.

Seurakuntakeskuksen lisätöiden osuus on tällä hetkellä noin 6.100,00 € ja sisäpuolelle on vielä tilattu salin, kahvion ja eteisnaulakko tilan lattioiden pinnoitus sekä naulakoiden lisätyönä.

Salaojaremontin alkaminen olisi pitänyt olla 17.8.2020, mutta muurauksien tekeminen on saman aikaisesti hyvin vaikeaa. Salaojaremontin pitäisi olla valmis 15.9.2020.

Talouspäällikön esitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan tilojen käytön osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus.

86 §                     Diakonin eläköityminen ja viran auki laittaminen

                           

                            Diakoni Arja Ollikainen on toimittanut kirjallisen ilmoituksen 13.8.2020 päivätyllä kirjeellä, että on saavuttamassa eläkeiän 1.12.2020 ja jää pois töistä lomalle 1.10.2020 alkaen.

Kirkkoherran esitys:

Asia 1.

Merkitään tiedoksi diakoni ilmoitus eläkkeelle jäännistä.

Asia 2.

Kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian virka auki 20.8. - 9.9.2020 väliseksi ajaksi ja täytettäväksi 1.12.2020 alkaen, tai siitä lähtien kun erikseen sovitaan, esimerkiksi vs:na 1.10.2020 alkaen. Lisätietoja antaa kirkkoherra Kalle Peltokangas 3.9.2020 ja 4.9.2020 klo 9.00 – 13.00.

Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Ähtärin seurakunnan kirkkoneuvostolle ja toimittaa seurakunnan kirkkoherranvirastoon viimeistään 9.9.2020 klo 14.00 osoitteeseen Keskuskuja 3, 63700 Ähtäri tai sähköpostilla kalle.peltokangas@evl.fi.

Hakijoiden tulee varautua viikolla 38, 15.9.2020 järjestettävään haastatteluun.

Asia 3.

Haastatteluun varataan aikaa noin 45 min / hakija.

Asia 4.

Viran auki olosta on ilmoitettu kirkon rekrytointisivulla, oikotiellä, Ähtärinjärven Uutisnuotassa, Viiskunnassa ja seurakunnan kotisivulla. Hakuaika päättyy 9.9. klo 14.00.

Asia  5. Valitaan haastatteluryhmään johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt kirkkovaltuuston ja neuvoston edustajat.

Päätös: Asiat 1-4 päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Asia 5. Haastatteluryhmään valittiin johtoryhmä (johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöistä puheenjohtajat) ja diakoniavastuuryhmän puheenjohtaja.

.

.

87 §                       MUUT / KIIREELLISET ASIAT

Kj 9 luklu 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

Helluntaiseurakunta pyyntö matkailualueen kappelin käyttöön saanniksi.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Helluntaiseurakunnalle luvan huomioiden piispojen antaman ohjeen mukaan ja niin, että seurakunnan suntio on mukana koko tilaisuuden ajan. Seurakunta perii kuluista kohtuullisen korvauksen.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti kirkkoherran esityksen mukaan.      

88 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoherra päätti kokouksen klo 19.17, jonka lopuksi lauloimme virren 556 ja puheenjohtaja luki herran siunauksen.