Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston nettipöytäkirja 17.9.2020

17.9.2020 13.12

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETTIIN KESKIVIIKKONA 16.9.2020 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Käsiteltävät asiat

89 §            Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto

90 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

91 §            Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

92 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä

                      ilmoittaminen

93 §            Diakonian viran täyttäminen

  1. §           Kirkon lämmitysjärjestelmän avustushakemus
  2. §           Hautapaikkapyyntö
  3. §           Tilannekatsaus srk-keskuksen remonttiin
    • ulkoalueen töiden aikataulut ja ongelmat

97 §            Seurakuntakeskuksen vuokraus ja hinnastot

98 §            Muut / kiireelliset asiat

99 §            Tiedoksi saatettavat asiat

100 §          Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 10.9.2020

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.9. – 2.10.2020 viraston aukioloaikana klo 9-13

 

Aika:                                   Keskiviikkona 16.9.2020 klo 17.30

Paikka:                              Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:                               Kalle Peltokangas, pj  

                                            Ahola Pirkko

                                            Akonniemi Ulla

                                            Hautoniemi Hannu

                                            Kantoniemi Sanni-Maiju                     

                                            Koiramäki Pirkko

                                            Kotamäki Leila, vpj

                                            Kujansuu Anu

                                            Poukka Pasi                    

                                            Syrjänen Altti                                          poissa                               

                                           

                                                                                                             

                                            Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj         Läsnä Teamssin kautta

Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj

                                            Kalle Klaavo, sihteeri

                                                                 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Ähtärissä __16.9__.2020

__________________________                             _________________________

Kalle Peltokangas                                                       Kalle Klaavo

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa __16__/_9__.2020

__________________________                             __________________________

                                                                                       

Ulla Akonniemi                                                            Hannu Hautoniemi

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.9. – 2.10.2020 viraston aukioloaikana.

 

Ähtärissä ____. ____ 2020

__________________________

89  § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

                      Kirkkoherra avasi kokouksen klo 17.32 ja piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 324:1 ja 6. Nimenhuuto pidettiin.

90 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 10.9.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös: Kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja on päätösvaltainen.

91 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

92 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Ulla Akonniemi ja Hannu Hautoniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 16.9.2020.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.

Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 17.9. – 2.10.2020.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Akonniemi ja Hannu Hautoniemi. Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 17.9. – 2.10.2020.

93 §             DIAKONIAN VIRANTÄYTTÄMINEN

                           

                            Diakoni Arja Ollikainen on toimittanut kirjallisen ilmoituksen 13.8.2020 päivätyllä kirjeellä, että on saavuttamassa eläkeiän 1.12.2020 ja jää pois töistä lomalle 1.10.2020 alkaen.

                            Viran hakuajassa saapui hakemuksia 7 henkilöltä.

                            Haastatteluryhmä (6 henkilöä) haastatteli kaikki (7) hakijat 15.9.2020 ja haastatteluryhmältä tuli esitys vasta kokouksessa.

                            Haastatteluryhmän yksimielinen esitys: Virpi Rinne valitaan virkaan ja 1 varasijalle valitaan Päivi Penttilä.

                                           

                            LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Diakoniatyön kautta puututaan ja ehkäistään lapsiperheköyhyyttä ja nuorten syrjäytymistä.

                             Kirkkoherran esitys:

  1. Päätetään valita diakonian virkaan Virpi Rinne ja 1. varalla Päivi Penttilä.

  1. Valtuutetaan tarvittaessa kirkkoherra päättämään vs. ja vt. diakonian viran täytäntöönpanosta, valinnasta ja määräajasta.

  1. Päätetään valtuuttaa kirkkoherra päättämään vs. ja vt. diakonian viransijaisen palkkauksen.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

94 §                     KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN AVUSTUSHAKEMUS

Strategiaillassa esitetty kirkonlämmitysjärjestelmän uusiminen on nyt mahdollista tehdä korona-ajan vuoksi myönnettävällä poikkeuksellisen suurella seurakunnalle annettavalla avustuksella. Avustusta on mahdollista saada 30.9.2020 saapuneille ekologisille lämmitysmuodoille jopa 50 %.

                            Talouspäällikön esitys:

Asia 1.

Päätetään hakea kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen kirkkohallituksen kautta myönnettävää rakennusavustusta.

Asia 2.

Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään hakemuksen ja tarvittaessa täydentämään hakemusta.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään ilmaston lämpenemisen ehkäisemisen ja energiansäästön kautta.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

95 §                     HAUTAPAIKKAPYYNTÖ

Hautapaikka pyyntö

                           

Pyydän Ähtärin seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan luvan varata hautapaikat x-x-xx-xxx-xxx lapsilleni. Hautapaikat ovat (Henkilönimi) haudan vastapuolella.

Kunnioittavasti

Ähtärissä xx.8.2020

(Henkilönimi)

Hautapaikka ei ole tällä hetkellä saatavissa, koska edellinen hautaoikeuden haltija on ilmoittanut haluavansa jatkaa hautaoikeutta ja haudan hoitamista.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto ei myönnä hautapaikkaa, koska hautapaikka ei ole tällä hetkellä vapaa. Tämä hautapaikka vapautuu vuonna 2046 elokuussa.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

96 §                  SEURAKUNTAKESKUKSEN REMONTIN TILANNEKATSAUS

Seurakuntakeskuksen sisäpuoliset työt ovat lähes valmiit ja ulkopuoliset työt ovat alkaneet 3.9.2020. Kaivamisessa on ilmennyt rannan puolella salin ja kahvio liitoksen lähellä sokkelissa olevassa villatilassa vesitasku. Tämä vesitaskun ympärillä villatilaa on arviolta noin 3 m2 alalta kastunut. Villatilassa olevaa kosteutta ei todennäköisesti tämä kesäkautena saada kuivaksi ja maatöitä jää vielä ensi kesälle. Lisäksi muurauksen yhteydessä takapihalle tulleet kivet eivät ole saman sävyisiä ja kahvion osalta urakoitsija on sitoutunut purkamaan ulkoverhouksen ja muuraamaan sen seinäosan nurkkaan saakka ensi kesänä kesäkuun loppuun mennessä.

Talouspäällikön esitys:

Merkitään tiedoksi tilannekatsaus.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei katsauksen osalta ole vaikutusta lasten ja nuorten asemaan, mutta tilojen kunnon osalta kyllä.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli talouspäällikön seurakuntakeskuksen remontin tilannekatsauksen pohjalta.

                         

97§                  SEURAKUNTAKESKUKSEN VUOKRAUS JA HINNASTO

                    Monet eri tahot ovat pyytäneet seurakunnalta tiloja vuokralle.

                            Talouspäällikön esitys:

  1. Kirkkoneuvosto päättää periä maksun kaikilta ulkopuolisilta vuokraajilta, pois lukien seurakunnan ja ulkopuolisen tahon yhteiset tilaisuudet (esim. kasteet, häät), veteraanijärjestöt ja evl. kirkon seurakunnalliset tilaisuudet (esim. kirkon herätysliikkeet, Kirkon ulkomaanapu). Musiikkiharjoitukset (esim. Merikanto-opistolle) vastavuoroisuus periaatteella. He tulevat esiintymään seurakunnan omissa tapahtumissa maksutta ja huolehtivat omalta osaltaan soittimien hoitokustannuksista tilavuokraa vastaan.

  1. Hinnastoksi esitetään seuraavaa:

Seurakuntasali isompi (ei kahvia) maks. 100 hlöä 120,00 € / 4 h     150,00 €/vrk

Seurakuntasali isompi ja kahvio maks. 150 hlöä    200,00 € / 4 h     250,00 €/vrk

         Kahvio maks. 50 hlöä                                  100,00 € / 4 h     120,00 €/vrk

Seurakuntasali pienempi maks. 50 hlöä                 100,00 € / 4 h     120,00 €/vrk

         Kokoushuone maks. 20 hlöä                         65,00 € / 4 h

         Takkahuone maks. 20 hlöä                           65,00 € / 4 h

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

                           

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Annetaan erikseen ohjeet keittiön käytöstä vuokrauksen yhteydessä. Avataan pienemmille tarjoilulle mahdollisuus ja annetaan kaikille yrittäjille oikeuden tulla toimimaan seurakunnan tiloissa, mikäli heidän edellytyksensä siihen riittävät.

98§                  MUUT / KIIREELLISET ASIAT

Kj 9 luku 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

              

99§                  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Talouspäällikkö kertoi verotulokertymät elokuulta. Hän on muuttanut hakkuualueiden hakkuujärjestystä ja -aikoja, tämän ja ensi vuoden hakkuiden kesken.

100 §                  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA

                    VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51 ja liitti oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjaan. Lopuksi laulettiin iltavirsi 559:1,2 ja 5 ja puheenjohtaja lausui Herran siunauksen.