Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 4/2020 nettipöytäkirja 21.10.2020

22.10.2020 11.08

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 

21.10.2020 KELLO 18.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA.

Käsiteltävät asiat:

36 §     Kokouksen avaus ja nimenhuuto

37 §     Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

38 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

39 §     Työjärjestyksen hyväksyminen

40 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen

41 §     Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021

42 §     Tiedoksi saatettavat asiat

43 §     Muut mahdolliset asiat

44 §     Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

                          Ähtärissä  12.10.2020

                          Pusaa Elina

                          puheenjohtaja

                         

                          - - - - - - - --

Tämä kokouskutsu on laitettu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.10.2020.

                        Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

                        22.10.2020 – 23.11.2020

 

                        Ähtärissä  13.10.2020

                        Klaavo Kalle

                        talouspäällikkö

 

Aika:                                   Keskiviikkona 21.10.2020 klo 18.00                                                                             sivu 2

Paikka:                               Seurakuntakeskus

Läsnä:                                Ahola Pirkko                                                     Kottari Helena  (poissa, varajäsen ei saapunut)

                                          Akonniemi Ulla                                                  Kujansuu Anu

                                          Eloranta Ritva                                                    Lindroos Veikko

                                          Hautakangas Helena (Jukka Marin varajäsen) Oikari Pirkko

Hautoniemi Hannu                                            Poukka Pasi

Jousmäki Marjatta                                             Pusaa Elina

Kantoniemi Sanni-Maiju                                    Riihimäki Helena (Ulla Leskinen varajäsen)

Kelin Henna                                                      Santala Timo

Koiramäki Pirkko                                               Syrjänen Altti

Kotamäki Leila

                                           

Muut läsnäolijat:                  Peltokangas Kalle, kirkkoherra

                                            Klaavo Kalle talouspäällikkö, sihteeri

Asiat:                                  36 § - 44  §

Allekirjoitukset:                  Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

                                           Elina Pusaa                                                             Kalle Klaavo

                                          

Pöytäkirja on tarkastettu   Ähtärissä 21.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

                                           Syrjänen Altti                                                           Ahola Pirkko

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Ähtärin kirkkoherranvirastossa 22.10.2020 – 23.11.2020

                                              Kalle Klaavo

36 §  KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO                                                     sivu 3

Puheenjohtaja avasi kokouksen, laulettiin virsi 314: 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

Suoritettiin nimenhuuto.

37 §  VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN

Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa (KJ 7:3,1).

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.

Päätösesitys:

Päätettäneen mahdollisten esteiden hyväksymisestä ja varajäsenten kutsumisesta.

Päätös:       Varajäsenet päätettiin kutsua kokoukseen.

 

38 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse, sekä laitettu ilmoitustaululle 13.10.2020.

Päätösesitys:

Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:       Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

 

39 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Työjärjestys hyväksyttäneen esityslistan mukaan.

Päätös:       Hyväksyttiiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

40 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä lain mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla.

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan jäsenet Syrjänen Altti ja Ahola Pirkko. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 21.10.2020.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.10. – 23.11.2020.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisten ääntenlaskijaa.

Päätös:       Valittiin yksimielisesti Syrjänen Altti ja Ahola Pirkko pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

41 §  TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021                                                       sivu 4

Kirkkoneuvosto 105 §  (7.10.2020)

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuluvan vuoden verotilityksiä on saatu yhdeksältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt -1,0 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana v. 2019. Seurakunnan jäsenmäärä on laskussa. Jäsenmäärä on laskenut syyskuun loppuun mennessä 64 henkilöllä. Vuonna 2019 jäsenmäärä laski yhteensä -186 henkilöä. Laskun syynä on syntyvyyden ja kuolleisuuden suuri ero sekä muuttoliike. Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 31.12.2019 on 3 896 971 €.

Valtion talousarviomäärärahoista maksettavalla rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakisääteisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

Päätösesitys talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,80 % sama kuin tänä vuonna.

Kirkkoneuvoston päätös 7.10.2020:

Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,80 %.

Kirkkovaltuuston päätös:

                      Hyväksyttiiin yksimielisesti esityksen mukaan.

 

42§ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

  1. Verotulojen kertyminen ja talousarvion toteutuminen syyskuun loppuun mennessä
  2. Kuukausiraportti 9/2019
  3. Seurakuntakeskuksen remontit
  4. Huoltorakennuksen ja sosiaalitilojen remontit

Päätös:       Esitetyt asiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.

 

43§ MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Talouspäällikkö esitteli kuusien kaatamista kuvasarjalla.

 

44§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38 ja iltavirsi 539: 5-7. Kirkkoherra piti loppurukoukseksi Herran siunauksen.