Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 1/2021

14.1.2021 12.44

K u u l u t u s

Ähtärin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 27.01.2021 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 §                Kokouksen avaus ja nimenhuuto

2 §                Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

3 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §                Työjärjestyksen hyväksyminen

5 §                Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen

6 §                Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022

7 §                Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022

8 §                Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten

9 §                Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022

10 §              Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2021-2022

11 §              Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vaali vuosiksi 2021-2022

12 §              Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2021-2022

13 §              Lapuan Hiippakunnan aluekeskusrekisterisopimuksen hyväksyminen

14 §              Viestintästrategian hyväksyminen

15 §             Tiedoksi saatettavat asiat

  • Kirkkoneuvosto on perustanut Nuorten vaikuttajaryhmän, joka nimeää edustajansa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukseen. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjesäännön mukaan.
  • hallinnon seuraavat kokoukset:

Kv 27.1./26.5. (tilinpäätös)

Kn 10.2./24.3.(tilinpäätöksen allekirjoitus), / 21.4./ 19.5.

Kn mahdollisesti kesäkuussa

  • tilintarkastus on 12.5.
  • Jory aina kn edeltävällä viikolla

16 §              Muut mahdolliset asiat

17 §              Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

13.1.-27.1.2021.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.01.-03.03.2021.

Ähtärissä 13.01.2021

                                            Peltokangas Kalle

                                            kirkkoherra