Uutislistaukseen

Sofia Harju kanttoriksi Ähtärin seurakuntaan

15.9.2021 12.40

Haastatteluryhmä esitti valittavaksi Sofia Harjun ja varalle Anni Pesälän.

Sofia Harju on ev.lut kirkon jäsen, ja täyttää viran kelpoisuusehtona olevat vaatimukset. 

Haastatteluryhmän näkemyksen mukaan Sofia Harjun musiikillisen osaamisen vahvuus korostui ratkaisevaksi eroksi kahden kelpoisuusehdot täyttävän hakijan kesken.

Päätösesitys kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

  1. valita Ähtärin seurakunnan kanttoriksi Sofia Harjun ja varalle Anni Pesälän.
  2. Sofia Harju ottaa viran vastaan tammikuussa 2022 sopimuksen mukaisesti.
  3. Kirkkoneuvosto käy keskustelun, miten kanttorin viransijaisuus tai työtehtävät järjestetään loppuvuonna 2021.

Kirkkoneuvoston päätös 8.9.2021 105§:

Kirkkoneuvosto päätti

  1. valita Ähtärin seurakunnan kanttoriksi Sofia Harjun ja varalle Anni Pesälän.

Pidettiin kokouksessa taukoa klo 17,24–17,30.

  1. Sofia Harju ottaa viran vastaan tammikuussa 2022 sopimuksen mukaisesti.
  2. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun, miten kanttorin viransijaisuus tai työtehtävät järjestetään loppuvuonna 2021. Valtuutetaan kirkkoherra päättämään kanttorin sijaisuuden järjestelyistä viranvastaanottamiseen saakka.

Sofia Harju aloittaa virassa tammikuussa 2022. Kanttorin viran työtehtävät on järjestetty loppuvuonna 2021 seuraavasti:

Timo Lehtonen hoitaa kanttorin tehtävät kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa 17.-19.9. ja 24.-26.9.

 

Leena Saunanen hoitaa kanttorin tehtävät palkkiotoimisesti 1.10. alkaen kunnes Sofia Harju aloittaa virassa. Yksittäisissä tilaisuuksissa voi olla myös muita sijaisia.

 

Kalle Peltokangas, kirkkoherra