Ähtärin seurakunnan ajankohtaisin tiedote koronaviruksen johdosta:

Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan AVIN:n kokoontumisrajoitusta ja kunnan sekä lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antamia ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tämä koskee ns. leviämisvaiheen tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Ähtärissä (EP:n sairaanhoitopiirin ns. nyrkki-ryhmän tiedote 5.10.2020.).

Mikäli Ähtärissä siirrytään terveysviranomaisten arvion mukaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, rajoituksia tiukennetaan. Tällä hetkellä on voimassa vahva maskisuositus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Toiminnat pyritään pitämään käynnissä, lukuunottamatta kirkkokuoroa, mahdollisimman pitkään turvaväli-, käsihygienia- ja maski-käytänteillä.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra 14.10.2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 1.8. alkaen

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa 1.8.2020 alkaen. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen. 

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä.

Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta.

Piispat suosittavat myös, että jumalanpalveluksia välitetään edelleen seurakuntalaisille verkon välityksellä.

Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Piispat antoivat 2.6. seurakunnille suosituksen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista pandemian aikana. Koska musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa, pandemian aikana on huolehdittava, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää sekä kestoa.

Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää.

Myös puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

Piispojen suositus 2.6.2020

Seurakuntien leiri- ja päivätoiminta

Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.

Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2020 Kirkkoherran ohjeistus messun vietosta Ähtärin kirkossa:

OLET TERVETULLUT SEURAKUNNAN YHTEISEEN MESSUUN! KIRKOSSA EMME KÄTTELE, TERVEHDIMME TOISIAMME MUUTEN.

JUMALANPALVELUKSEEN VOI OSALISTUA VAIN TERVEENÄ. SUNTIOLLA ON OIKEUS POISTAA HENKILÖ, MIKÄLI OHJETTA EI NOUDATETA.

JUMALANPALVELUKSESSA NOUDATETAAN TERVEYSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ JA SUOSITUKSIA

HUOLEHDITAAN TURVAVÄLEISTÄ (VÄHINTÄÄN 1 M)

SAMAAN TALOUTEEN KUULUVAT VOIVAT ISTUA VIEREKKÄIN ILMAN TURVAVÄLIÄ

KIRKKOON TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISELLE TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISEN VIETOSTA ANNETAAN TARKEMMAT OHJEET MESSUN AIKANA

Huom!

-JUMALANPALVELUS LÄHETETÄÄN KIRKON NETTIRADIOON SEKÄ KUVATAAN SEURAKUNNAN FACEBOOK-SIVUN LIVELÄHETYKSENÄ. STRIIMAAMISEEN ON OLEMASSA PIISPOJEN SUOSITUS. MAHDOLLISTAMME NÄIN JUMALANPALVELUKSEN SEURAAMISEN KAIKILLE HALUKKAILLE. EHTOOLLISENVIETTOA EI KUVATA.

-POIKKEUSAIKANA EMME JÄRJESTÄ KIRKKOKAHVEJA KIRKOSSA.

-JUMALANPALVELUKSEN KESTOA PYRITÄÄN LYHENTÄMÄÄN POIKKEUSAIKANA.

-KOLEHTIHAAVIA EI KIERRÄTETÄ KÄDESTÄ KÄTEEN.

 

SIUNATKOON KAIKKIVALTIAS JUMALA YHTEISEN JUMALANPALVELUKSEMME HÄNEN NIMENSÄ KUNNIAKSI JA SIELUJEMME AUTUUDEKSI!

 

ÄHTÄRISSÄ 5.6.2020

KIRKKOHERRA KALLE PELTOKANGAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tästä pääset lukemaan piispojen 5.5.2020 lähettämän ohjeen seurakunnille koronarajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

AVI eli Aluehallintovirasto on 19.5. antanut päätöksen ajalle 1.6.-30.6.2020, jonka mukaan alueen kuntien alueella on lupa järjestää yli 50, mutta alle 500 hengen yleisötilaisuuksia ja julkisia kokouksia sisä- ja ulkotiloissa, mikäli niissä noudatetaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja THL:n 14.5.2020 antamaa ohjeistusta.

Tämän perusteella Ähtärin seurakunnassa voidaan kokoontua sunnnuntaina 7.6. messuun seuraavasti: Olemme laskeneet, että yhden metrin turvaväliä noudattaen, kirkkoon voi tulla jumalanpalvelukseen ainakin 130 henkilöä. Noudatamme hygieniaohjeita. Penkkien täyttöä ohjeistetaan kuten myös ehtoollisen vietto.

Muita tiloja koskevia henkilömäärärajoituksia yhden metrin turvavälillä:

Siunauskappeli: max 20 henkilöä

Seurakuntakeskuksen matalan puolen sali: max 38 henkilöä

 

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

20.5.2020

 

Kirkkohallituksen ohje kolehdeista:

Kolehtiohje 1.6.2020 alkaen (12.5.2020)

Vallitsevissa poikkeusoloissa 1.6. lähtien jumalanpalveluksissa saa olla paikalla rajoitettu määrä seurakuntalaisia. Kolehti kerätään paikalla olijoiden kesken. Rahankeräyslain mukaan kolehdin keräämisen ja mahdollisen sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja siihen voivat osallistua vain paikalla olevat. Kirkkokolehteja ei voida kerätä verkon välityksellä tilaisuutta seuraavilta.

Kolehdit kerätään kolehtisuunnitelman mukaisesti. Verkossa lähetettävässä jumalanpalveluksessa voidaan kertoa, minkä tahon hyväksi kolehti kirkossa kerätään. On syytä todeta, että jumalanpalvelusta muualla seuraavat eivät voi osallistua kolehtiin. Jos kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi lahjoittaa sen rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole keräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla. 

Kolehdin keräämisessä ja käsittelyssä tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään hygieenisyyteen. Esimerkiksi kolehtihaavin kierrättäminen kädestä käteen ei tule kysymykseen vaan kirkkotilasta riippuen on käytettävä pitkävartista kolehtihaavia tai järjestettävä erillisiä keräyspisteitä. Suojakäsineiden käyttö kolehtia käsiteltäessä on suositeltavaa.