SELVITYS ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN TILAISUUKSIEN JÄRJESTELYISTÄ

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 todennut, että Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat kunnat ovat koronaepidemian perustasolla. Tämän vuoksi aluehallintovirasto ei tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista.

Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntatautilain    58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Lähikontaktin määritelmä koskee jatkossa vain sisätiloja - muutos voimaan 1.6.

 

Pykälä 58 d koskee asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Sitä muutetaan siten, että lähikontaktin määritelmässä kahden metrin etäisyys koskee jatkossa vain sisätiloja. Lähikontaktilla tarkoitettaan siten oleskelua sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä muista ihmisistä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia muiden kanssa. Lähikontaktin määritelmää koskeva muutos tulee voimaan jo 1.6.2021.

 

Ähtärin seurakunta:

Käsihygienia

Ähtärin seurakunnan tiloissa on käytössä kolme automaattista käsidesin annostelijaa (1 kirkossa, 1 kirkkoherranvirastossa ja 1 seurakuntakeskuksessa) ja sen lisäksi erillisiä pumppupulloja käsien desinfioimiseen. Lisäksi tiloissa on käsienpesumahdollisuus paitsi matkailualueen kappelissa ja siunauskappelissa, joissa käsihygienia varmistetaan käsidesillä.

 

Tilat

Ähtärin kirkkoon voidaan ottaa kahden (2) metrin turvavälillä 90 henkilöä.

Siunauskappeliin voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 20 henkilöä.

Seurakuntakeskuksen saliin voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 50 henkilöä.

Seurakuntakeskuksen kahvioon voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 20 henkilöä.

Seurakuntakeskuksen matalan puolen saliin (Sali 2) voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 30 henkilöä.

Kirkkoherranviraston kokoushuoneeseen voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 6 henkilöä.

Kirkkoherranviraston alakerran Lähde-tilaan voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 15 henkilöä.

Matkailualueen kappeliin voidaan ottaa kahden metrin turvavälillä 15 henkilöä.

 

Tilojen puhdistaminen

Kaikki tilat puhdistetaan käytön jälkeen seurakunnan siivoojan toimesta. Tila annetaan seuraavalle vasta, kun se on siivottu. Siivoojalla on käytössään Ttk:n ohje siivouksesta korona-aikana.

2.6.2021

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29.5.2021

 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 todennut, että Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat kunnat ovat koronaepidemian perustasolla. Tämän vuoksi aluehallintovirasto ei tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista.

 

Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntatautilain    58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa messuja ja muuta jumalanpalveluselämää. Seurakunnissa voidaan järjestää myös muita tilaisuuksia ja kokoontumisia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien toimistot voidaan pitää avoinna normaaliin tapaan eikä työntekijöiden yhteen kokoontumiselle ole enää estettä. Alkavana kesänä on mahdollista järjestää leiri- ja retkitoimintaa. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.5.2021 Ähtärin seurakunnan toiminta kirkollisissa toimituksissa:

 

Kasteiden osalta toimimme toistaiseksi siten, että suosittelemme kasteita seurakuntien tiloissa toimitettavaksi, mutta väkimäärästä riippuen kastetilaisuuden järjestäminen kotona on mahdollista. Käytämme tapauskohtaista harkintaa, jossa otamme huomioon tilat ja väkimäärän.

Vihkitilaisuudet: suositellaan järjestettävän seurakunnan tiloissa tai ulkona

Hautaansiunaamisen muistotilaisuudet: pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuksiin, jotka järjestetään seurakunnan tiloissa.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra