YouTube-video

YouTube-video

Ähtärin seurakunnan ajankohtaisin tiedote koronaviruksen johdosta:

15.1.2021

Tästä pääset Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeeseen, joka perustuu AVI:n 14.1.2021 antamaan päätökseen.

 Jumalanpalvelukset meillä Ähtärissä jatkuvat sanajumalanpalveluksina 8.2. asti. Myös kirkollisissa toimituksissa kokoontumisrajoitus on edelleen 10 henkilöä. Hautaansiunaamisissa voidaan osallistujamäärä ylittää pastoraalisista syistä (vainajan lähiomaiset pääsevät hautajaisiin).

Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä suosittelemme pidettäväksi kirkossa tai seurakuntakeskuksessa.

Yli 10 henkilön kokoavia tilaisuuksia emme voi järjestää millään työalalla. Kokoontumisrajoitukset eivät vaikuta hallinnon kokouksien pitämiseen muuten kuin, että kirkkovaltuuston kokous 27.1.2021 pidetään ilman läsnäolevaa yleisöä. Kokous striimataan seurakunnan facebook-sivun kautta. 

Kirkkoherranvirastossa, diakoniatoimistossa ja taloustoimistossa asioimista suositellaan edelleen puhelimitse ja sähköpostitse.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä).

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2020

Joulunajan kirkkotilaisuuksien poikkeusjärjestelyt:

Jouluaaton hartaudet klo 13 ja 22 välitetään kirkon nettiradion ja facebookin livelähetyksen kautta seurakuntalaisille. Kirkon ovet ovat kiinni hartauden ajan ja avataan klo 14-16 ajaksi (paikalla seurakunnan työntekijä), jolloin voi tulla kirkkoon hiljentymään.

Klo 22 hartaus lähetetään videoituna, kirkon ovet ovat kiinni.

Ähtärin seurakunta on mukana jouluyön kirkon valojen auki pitämisessä. Kirkon valot ovat päällä Tapaninpäivän (26.12.) klo 18 sanajumalanpalvelukseen saakka. Haluamme näin toivottaa valoa ja toivoa korona-ajan keskelle!

Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8: kokoontumisrajoitus max 10 henkilöä, joka tulee täyteen jumalanpalveluksen toimittajien ja kirkkokuoron laulajien myötä. Suosittelemme osallistumaan etänä kirkon nettiradion tai facebookin livelähetyksen kautta. Kirkon ovet auki ja paikalla on seurakunnan työntekijä tavattavissa klo 9-11.

26.12. sanajumalanpalvelus klo 18: osallistujarajoitus max 10 henkilöä. Suosittelemme osallistumaan etänä kirkon nettiradion tai facebookin livelähetyksen kautta.  Kirkon ovet auki ja paikalla on seurakunnan työntekijä tavattavissa klo 19-20. 

 

Seurakunnan tiedote päivitetty 17.12. AVI:n 17.12. määräyksen mukaiseksi 10 henkilön kokoontumisrajoituksen mukaan.

17.12.2020

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohje seurakunnille

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 17.12.2020 antanut määräyksen, joka on voimassa 22.12.2020–17.1.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia voidaan järjestää, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

 

LSSAVI:n määräys 17.12.2020:

LSSAVI-Tartuntatautilain58§päätös20.pdf

 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje 21.9.2020:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan AVI:n määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 22.12.2020–17.1.2021. Tuomiokapitulin aiemmin antamat ohjeet koskien jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien järjestämistä ovat voimassa uusin henkilömäärärajauksin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11.2020

​​​​​​​Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan AVIN:n kokoontumisrajoitusta ja kunnan sekä lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antamia ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tämä koskee ns. perustason tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Ähtärissä (EP:n sairaanhoitopiirin nyrkki-ryhmän tiedote 29.10.2020, joka on kokonaisuudessaan luettavissa alla). Kirkkoon mahtuu 130 henkilöä metrin turvaväleillä, siunauskappeliin 20, Seurakuntakeskuksen matalan puolen saliin 38, kahvioon 25 ja isoon saliin 65.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra   

"Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

 

 29.10.2020

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi kokouksessaan, että sairaanhoitopiiri on siirtynyt kiihtymisvaiheesta koronaepidemian perustasolle. Nyrkki piti edelleen voimassa aiemmin annetut etätyötä, maskin käyttöä ja matkustamisen rajoittamista koskevat suositukset. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan AVIn määräystä. Alla Nyrkin suositukset vielä kootusti:

Etätyö

Suosittelemme, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa altistuneiden määrää ja karanteeneja.

Yleisötilaisuudet ja julkinen kokoontuminen

Kokoontumisrajoitukset: noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n määräystä, jossa yli 50 henkilön yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia voi järjestää varmistaen niiden turvallisuus asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Joukkuelajien ottelutoiminnassa kehotetaan edelleen huomioimaan koronatilanne. Maskin käyttö ja turvaväleistä huolehtiminen on tärkeää. Huomioidaan OKM:n ja THL:n ohjeet.

Maskisuositus

Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä laajennettu maskisuositus, jonka mukaan käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.  Julkisia sisätiloja ovat esim. kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat, uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat, liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat, teatterit, elokuvateatterit, museot ja galleriat, huvi- ja teemapuistot, festivaalit, markkinat, kongressi- ja messukeskukset sekä muut tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.

Matkustussuositus

Suosittelemme, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle ja pääkaupunkiseudulle vältetään, koska sairastumisriski näillä alueilla on huomattavasti suurempi kuin alueellamme."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan AVIN:n kokoontumisrajoitusta ja kunnan sekä lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antamia ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun turvallisuudesta huolehditaan tarkasti. Tämä koskee ns. leviämisvaiheen tilannetta, joka tällä hetkellä vallitsee Ähtärissä (EP:n sairaanhoitopiirin ns. nyrkki-ryhmän tiedote 5.10.2020.).

Mikäli Ähtärissä siirrytään terveysviranomaisten arvion mukaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, rajoituksia tiukennetaan. Tällä hetkellä on voimassa vahva maskisuositus seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Toiminnat pyritään pitämään käynnissä, lukuunottamatta kirkkokuoroa, mahdollisimman pitkään turvaväli-, käsihygienia- ja maski-käytänteillä.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra 14.10.2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 1.8. alkaen

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa 1.8.2020 alkaen. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen. 

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä.

Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta.

Piispat suosittavat myös, että jumalanpalveluksia välitetään edelleen seurakuntalaisille verkon välityksellä.

Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Piispat antoivat 2.6. seurakunnille suosituksen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista pandemian aikana. Koska musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa, pandemian aikana on huolehdittava, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää sekä kestoa.

Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää.

Myös puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

Piispojen suositus 2.6.2020

Seurakuntien leiri- ja päivätoiminta

Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.

Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2020 Kirkkoherran ohjeistus messun vietosta Ähtärin kirkossa:

OLET TERVETULLUT SEURAKUNNAN YHTEISEEN MESSUUN! KIRKOSSA EMME KÄTTELE, TERVEHDIMME TOISIAMME MUUTEN.

JUMALANPALVELUKSEEN VOI OSALISTUA VAIN TERVEENÄ. SUNTIOLLA ON OIKEUS POISTAA HENKILÖ, MIKÄLI OHJETTA EI NOUDATETA.

JUMALANPALVELUKSESSA NOUDATETAAN TERVEYSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ JA SUOSITUKSIA

HUOLEHDITAAN TURVAVÄLEISTÄ (VÄHINTÄÄN 1 M)

SAMAAN TALOUTEEN KUULUVAT VOIVAT ISTUA VIEREKKÄIN ILMAN TURVAVÄLIÄ

KIRKKOON TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISELLE TULTAESSA DESINFIOIDAAN KÄDET

EHTOOLLISEN VIETOSTA ANNETAAN TARKEMMAT OHJEET MESSUN AIKANA

Huom!

-JUMALANPALVELUS LÄHETETÄÄN KIRKON NETTIRADIOON SEKÄ KUVATAAN SEURAKUNNAN FACEBOOK-SIVUN LIVELÄHETYKSENÄ. STRIIMAAMISEEN ON OLEMASSA PIISPOJEN SUOSITUS. MAHDOLLISTAMME NÄIN JUMALANPALVELUKSEN SEURAAMISEN KAIKILLE HALUKKAILLE. EHTOOLLISENVIETTOA EI KUVATA.

-POIKKEUSAIKANA EMME JÄRJESTÄ KIRKKOKAHVEJA KIRKOSSA.

-JUMALANPALVELUKSEN KESTOA PYRITÄÄN LYHENTÄMÄÄN POIKKEUSAIKANA.

-KOLEHTIHAAVIA EI KIERRÄTETÄ KÄDESTÄ KÄTEEN.

 

SIUNATKOON KAIKKIVALTIAS JUMALA YHTEISEN JUMALANPALVELUKSEMME HÄNEN NIMENSÄ KUNNIAKSI JA SIELUJEMME AUTUUDEKSI!

 

ÄHTÄRISSÄ 5.6.2020

KIRKKOHERRA KALLE PELTOKANGAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tästä pääset lukemaan piispojen 5.5.2020 lähettämän ohjeen seurakunnille koronarajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

AVI eli Aluehallintovirasto on 19.5. antanut päätöksen ajalle 1.6.-30.6.2020, jonka mukaan alueen kuntien alueella on lupa järjestää yli 50, mutta alle 500 hengen yleisötilaisuuksia ja julkisia kokouksia sisä- ja ulkotiloissa, mikäli niissä noudatetaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja THL:n 14.5.2020 antamaa ohjeistusta.

Tämän perusteella Ähtärin seurakunnassa voidaan kokoontua sunnnuntaina 7.6. messuun seuraavasti: Olemme laskeneet, että yhden metrin turvaväliä noudattaen, kirkkoon voi tulla jumalanpalvelukseen ainakin 130 henkilöä. Noudatamme hygieniaohjeita. Penkkien täyttöä ohjeistetaan kuten myös ehtoollisen vietto.

Muita tiloja koskevia henkilömäärärajoituksia yhden metrin turvavälillä:

Siunauskappeli: max 20 henkilöä

Seurakuntakeskuksen matalan puolen sali: max 38 henkilöä

 

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

20.5.2020

 

Kirkkohallituksen ohje kolehdeista:

Kolehtiohje 1.6.2020 alkaen (12.5.2020)

Vallitsevissa poikkeusoloissa 1.6. lähtien jumalanpalveluksissa saa olla paikalla rajoitettu määrä seurakuntalaisia. Kolehti kerätään paikalla olijoiden kesken. Rahankeräyslain mukaan kolehdin keräämisen ja mahdollisen sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja siihen voivat osallistua vain paikalla olevat. Kirkkokolehteja ei voida kerätä verkon välityksellä tilaisuutta seuraavilta.

Kolehdit kerätään kolehtisuunnitelman mukaisesti. Verkossa lähetettävässä jumalanpalveluksessa voidaan kertoa, minkä tahon hyväksi kolehti kirkossa kerätään. On syytä todeta, että jumalanpalvelusta muualla seuraavat eivät voi osallistua kolehtiin. Jos kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi lahjoittaa sen rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole keräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla. 

Kolehdin keräämisessä ja käsittelyssä tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään hygieenisyyteen. Esimerkiksi kolehtihaavin kierrättäminen kädestä käteen ei tule kysymykseen vaan kirkkotilasta riippuen on käytettävä pitkävartista kolehtihaavia tai järjestettävä erillisiä keräyspisteitä. Suojakäsineiden käyttö kolehtia käsiteltäessä on suositeltavaa.