26.11.2021, korvaa 13.11.2021 annetun ohjeen

 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 25.11.2021 päätöksen (ks. linkki alla), jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

 

  1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
  2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

 

Määräys on voimassa ajalla 27.11.–19.12.2021.

 

Saman sisältöinen määräys on LSSAVI:n 12.11.2021 antaman päätöksen nojalla voimassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 5.12.2021 saakka (ks. linkki alla).

 

Kirkkomme on sitoutunut omilla päätöksillään noudattamaan yhteiskunnallisten viranomaisten määräyksiä koronapandemian torjumiseksi. Tuomiokapituli kehottaa Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntia noudattamaan AVI:n päätöstä.

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Annetut määräykset eivät rajoita jumalanpalvelusten tai muiden tilaisuuksien osallistujamäärää, kunhan jokaiselle on tarjolla istumapaikka.

 

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa. AVI:n linjauksen mukaan myös ns. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat rajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. Siksi päätös tarkoittaa yhteislaulutilaisuuksien henkilömäärän rajoittamista sataan (100) henkilöön määräyksen voimassaoloaikana. Mikäli Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueen seurakunnissa halutaan järjestää tätä suurempi yhteislaulutilaisuus, on otettava käyttöön koronapassi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen koronapassin käyttöönotosta (ks. linkki alla).

 

Kansallisen lainsäädännön pohjalta koronapassin käyttöön ottaminen ei ole mahdollista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa. Se ei ole AVI:n nykyisten määräysten perusteella mahdollista myöskään konserttien yhteydessä. Kokoontumisten terveysturvallisuudesta on kuitenkin huolehdittava käytettävissä olevin keinoin.

 

Hiippakunnan kaikkia seurakuntia kehotetaan ottamaan toiminnassaan huomioon OKM:n ja THL:n 1.10.2021 antaman suosituksen, joka on korvannut 31.5.2021 annetun ohjeen (ks. linkki alla). Seurakuntia kehotetaan myös seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, joita voidaan antaa nopeastikin ja jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia.

Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

 

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/17760/2021 25.11.2021 (Vaasan sairaanhoitopiirin alue)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/16930/2021 12.11.2021 (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

OKM:n ja THL:n suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä 1.10.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

STM:n ohje koronapassin käyttöönotosta 24.11.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2021

 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on eilen 12.11.2021 antanut päätöksen (ks. linkki alla), jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

 

  1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
  2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

 

Määräys on voimassa ajalla 15.11. – 5.12.2021.

 

Kirkkomme on sitoutunut omilla päätöksillään noudattamaan yhteiskunnallisten viranomaisten määräyksiä koronapandemian torjumiseksi. Tuomiokapituli kehottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntia noudattamaan AVI:n päätöstä. Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole mahdollista. Seurakuntien näkökulmasta päätös tarkoittaa yhteislaulutilaisuuksien henkilömäärän rajoittamista sataan henkilöön määräyksen voimassaoloaikana. Tämä tulee huomioida erityisesti Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia suunniteltaessa.

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

 

Hiippakunnan kaikkia seurakuntia kehotetaan ottamaan toiminnassaan huomioon OKM:n ja THL:n 1.10.2021 antaman suosituksen, joka on korvannut 31.5.2021 annetun ohjeen (ks. linkki alla). Seurakuntia kehotetaan myös seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, joita voidaan antaa nopeastikin ja jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia.

 

Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

 

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/16930/2021 12.11.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

OKM:n ja THL:n suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä 1.10.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄN OHJEET

 

Maskisuositus ja hyvä käsihygenia ovat tärkeitä tilaisuuksiin tai seurakunnan tiloihin asioimaan tultaessa.

Tervetuloa asioimaan ja tapahtumiin terveenä!

Koska rajoituksista ollaan luopumassa, olemme seurakunnassa tilanteessa, jossa voimme taas järjestää tilaisuuksia ja toimintaa lähes normaaliin tapaan huomioiden kuitenkin seuraavat asiat:

 

Hyvä käsihygienia

Ähtärin seurakunnan tiloissa on käytössä kolme automaattista käsidesin annostelijaa (1 kirkossa, 1 kirkkoherranvirastossa ja 1 seurakuntakeskuksessa) ja sen lisäksi erillisiä pumppupulloja käsien desinfioimiseen. Lisäksi tiloissa on käsienpesumahdollisuus paitsi matkailualueen kappelissa ja siunauskappelissa, joissa käsihygienia varmistetaan käsidesillä.

 

Tilojen käyttö (STM 19.8.2021 kirje,VN/20585/202, jonka mukaan pienen riskin yleisötilaisuuksissa saa olla enintään 75% istumapaikkoja käytössä)

 

Kirkko 487

Siunauskappeli 30

Matkailualueen kappeli 45

Seurakuntakeskuksen sali 82

Seurakuntakeskuksen kahvio 37

Seurakuntakeskuksen matalanpuolen sali 45

Kirkkoherranviraston alakerran Lähde-tila 22

 

Tilojen puhdistaminen

Kaikki tilat puhdistetaan käytön jälkeen seurakunnan siivoojan toimesta. Tila annetaan seuraavalle vasta, kun se on siivottu. Siivoojalla on käytössään Ttk:n ohje siivouksesta korona-aikana.

15.9.2021

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

 

 

 

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Kirkkoherra:

 

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.

Kirkkoherra on kappalaisen, diakonin, lastenohjaajien, nuorisotyönohjaajien, kanttorin ja kirkkoherranviraston sihteerin esimies. Talouspäällikön esimies kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden kautta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkojärjestyksen 6. luvussa on myös useita muita säädöksiä koskien kirkkoherran virkaa.  Kirkkoherralla on yleisvastuu seurakunnasta. Tässä mielessä hänellä on kaikista laajin virkavastuu seurakunnan viranhaltijoista. Seurakunnassa tulee olla aina kirkkoherra. Vuosi/sairasloman ajaksi tuomiokapituli määrää toisen papin sijaiseksi hoitamaan kirkkoherran virkaa. Vapaapäivinäkin kirkkoherralla on normaali virkavastuu.

Ähtärin seurakunnan pappien kesken on sovittu työnjaosta mm. Vastuualueina kirkkoherra: kasvatus, viestintä, hallinto ja seurakunnan johtaminen: Kirkkoherra osallistuu palvelutalohartauksiin pääsääntöisesti suurina juhlapyhinä ja toimintakeskuksen hartauksiin. Kirkkoherra käy onnittelemassa yli 95-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- Vastata seurakunnan varhaisnuorisotyöstä (7-14v lapset ja nuoret)

- Vastata seurakunnan lähetystyöstä

- Vastata kouluyhteistyötä yhdessä toisen nuorisotyöntekijän kanssa

- Toimia yhteyshenkilönä partiolippukunta Ähtärin Eräveikot ry:lle ja osallistua lippukunnan leiri yms. tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen

- Yhteisvastuukeräyksen organisointi ja toteutus

 

Nuorisotyönohjaaja

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

-Vastata seurakunnan nuorisotyöstä (15-19v nuoret)

-Vastata seurakunnan rippikoulutyöstä, myös keva-rippikoulu

-Vastata kouluyhteistyötä yhdessä toisen nuorisotyöntekijän kanssa

-Yv-keräyksen organisointi ja toteutus

Kappalainen

Vastuualueina kappalaisella työaloista diakonia, lähetys, jumalanpalveluselämä, lisäksi kirkolliset toimitukset ja sielunhoito

 

Lastenohjaaja

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- päiväkerhot 3 – 5-vuotiaille

- perhekerho

- perhemessut

- tapahtumat

- päiväkotikäynnit

- kastettujen muistaminen (kaste-enkelit)

- Synttärimuistamiset 1-3-v.

- hallinto(toiminta-ja talousarvion tekeminen työalalle sekä toimintakertomuksen laatiminen)

- markkinointi: facebook, nettisivut, paperimainokset ja lehtimainokset sekä ilmoitustaulut (screeni)

- yhteistyö yhteistyötahojen kanssa

- toiminnan ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä kehittäminen

- perheretkien suunnittelu ja toteutus

- ilmoittautumisien vastaanottaminen

Talouspäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Kiinteistöpalvelut
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

- alaansa kuuluvien hallinnollisten päätösten valmistelu ja esittely kirkkoneuvoston käsittelyä varten

- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, taloussuunnittelu

- henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

- työsuojelupäällikön tehtävät

- hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

- seurakunnan edustaminen hallinnollista käsittelyä vaativissa asioissa

- seurakunnan kiinteistöjen isännöinti tehtävät

- seurakunnan omaisuudesta, investoinneista ja hankinnoista vastaaminen

- valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä

- viranhaltijapäätöksien tekeminen

- taloussuunnittelu ja talouden seuranta

- kirjanpidosta, laskutuksesta, palkoista ja hautainhoitorahastosta huolehtiminen

- vastata hallintotiedottamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa

Toimistosihteeri
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

1. Jäsenrekisterin (Kirjuri) ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja kirkollisten toimitusten järjestelyt (ajan- ja tilanvaraukset, työntekijöiden varaaminen Katriina-työkalenterin osoittamien työvuorojen mukaisesti.)

2. Hauta-asiat (hauta- ja vainajarekisterin ylläpito)

3. Ostoreskontran hoito ja tarvittaessa muita taloustoimiston töitä.

4. Kirkollisten ilmoitusten kokoaminen ja vieminen lehtiin.

5. Virkatodistus ja Sukuselvityspyyntöihin vastaaminen sovitun aikataulun mukaisesti sekä laskutus KIPAN kautta.

6. Muut kirkkoherranviraston sihteerin ja arkistohoitajan tehtävät.

7. Myyntilaskujen, hautaustoimen laskujen tekeminen ja matkalaskujen tarkastaminen.

8. Kirpputori ja kolehti ym. rahojen vastaanottaminen, tarvittaessa laskeminen, pussitus ja vienti pankkiin.

9. Hautainhoitotarjousten teko, viitesiirtojen haku, hoitoraporttien tekeminen, tarrojen tulostus ja hautausmaan tiedottaminen hoidoista.

10. Loppuvuoden poistoajot ja vuodenvaihteen toimenpiteiden tekeminen Statuksessa.

11. Toimistotarvikkeiden, kirjekuorien, postimerkkien ym. hankinta ja pienvaraston ylläpito.

Diakoni

Tehtävä toteutuu hengellisenä ja henkisenä tukena, aineellisena apuna ja palveluohjauksena:

 - asiakkaiden vastaanottotyö, kotikäynnit, avustusten hakeminen

- työskentely erityisryhmien kanssa (aisti- ja kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdetyö,

  omaishoitajat, työttömät)

- vapaaehtoisten toiminnan organisointi 

- kirpputori Hymiksen toiminnan organisointi

- hartaudet ja raamattupiiri

- vastuuryhmän kokoukset

-Toimela ry:n hallituksen jäsen

- kauppojen ylijäämä- ja Eu-elintarvikkeiden organisointi

- verkostoyhteistyö 

- osallisuus rippikoulutyöhön

- ehtoollisen vienti tarvittaessa kotiin