Palvelutoimisto

Palvelutoimisto vastaa

-taloussuunnittelun, kirjanpidon, maksuliikenteen ja laskutuksen palveluista,

-henkilöstöhallinnosta

-hautausmaa-asioista sekä hautainhoitosopimuksista

-kirkon ja muiden seurakunnan tilojen varauksista

-työntekijöiden varaukset kirkollisiin toimituksiin ja muihin tilaisuuksiin.  

 

Tilinpäätös 2021

 

Tilintarkastuskertomus 2021

 

Talousarvio 2022, talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

 

Esitys talousarviosta 2022

Osoite

Keskuskuja 3
63700 Ähtäri
Avoinna ma klo 9-13, ke klo 12-15 ja pe 9-13
Puhelin 050 579 0020, kirkkoherra 050 5790007 ja talouspäällikkö 050 5790008

ahtarin.seurakunta@evl.fi

Laskutusosoite

Kirkon Palvelukeskus/Ähtärin seurakunta

003701846251
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskuoperaattori: CGI 

Välittäjätunnus: 003703575029


Verkkolaskutus: 003701846251

 

kkr.pl5018@xbs-salo.com

Y-tunnus 0184625-1

 

 

Huom! SIIRTYMINEN ALUEKESKUSTERIIN TAPAHTUI 1.1.2022

Virkatodistuksen, avioliiton esteiden tutkinnan, sukuselvityksen ja sukututkimuksen tilaus:

 

Ähtärin seurakunta siirtyi Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2022. Siitä lähtien aluekeskusrekisteri hoitaa  kirkollisten toimitusten rekisteröinnit sekä ylläpitää kirkon jäsenrekisteriä. Aluerekisterikeskuksesta saat mm. virkatodistukset, sukuselvitykset ja -tutkimukset sekä avioliiton esteiden tutkinnan. Verkossa on mahdollista hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan osoitteessa www.esteidentutkinta.fi Linkki avautuu uudessa välilehdessä sekä liittyä kirkon jäseneksi osoitteessa www.liitykirkkoon.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

YHTEYDENOTOT:

Virkatodistustilaukset: luovutus.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2591.

Muut asiat: aluekeskusrekisteri.akrlapua@evl.fi, p. 041 730 2588.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä: Tilaa virkatodistus Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Ähtärin seurakunnan palvelutoimistosta voi 1.1.2022 jälkeen edelleen varata

kirkkoa ja muita seurakunnan tiloja sekä työntekijöitä kasteisiin, avioliittoon vihkimisiin, perhejuhliin, hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto yhdistyivät palvelutoimistoksi.

Päivystävä pappi: Papit päivystävät puhelimen ja sähköpostin välityksellä työpäivinään (kirkkoherra myös vapaapäivinä) ja pyrkivät vastaamaan heti kuin mahdollista. Saattohoitotilanteissa paikalle pyritään saapumaan tunnin sisällä yhteydenotosta.

Pappien vapaapäivät

Pappien vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai.  Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys kirkkoherraan Kalle Peltokankaaseen 050 5790007.

Ota yhteyttä

Talouspäällikkö vuosilomalla 12.6.-4.7.2022, sijaisena Kati Sauna-aho
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Kiinteistöpalvelut
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

- alaansa kuuluvien hallinnollisten päätösten valmistelu ja esittely kirkkoneuvoston käsittelyä varten

- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, taloussuunnittelu

- henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

- työsuojelupäällikön tehtävät

- hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

- seurakunnan edustaminen hallinnollista käsittelyä vaativissa asioissa

- seurakunnan kiinteistöjen isännöinti tehtävät

- seurakunnan omaisuudesta, investoinneista ja hankinnoista vastaaminen

- valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä

- viranhaltijapäätöksien tekeminen

- taloussuunnittelu ja talouden seuranta

- kirjanpidosta, laskutuksesta, palkoista ja hautainhoitorahastosta huolehtiminen

- vastata hallintotiedottamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa

Toimistosihteeri
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

1. Jäsenrekisterin (Kirjuri) ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja kirkollisten toimitusten järjestelyt (ajan- ja tilanvaraukset, työntekijöiden varaaminen Katriina-työkalenterin osoittamien työvuorojen mukaisesti.)

2. Hauta-asiat (hauta- ja vainajarekisterin ylläpito)

3. Ostoreskontran hoito ja tarvittaessa muita taloustoimiston töitä.

4. Kirkollisten ilmoitusten kokoaminen ja vieminen lehtiin.

5. Virkatodistus ja Sukuselvityspyyntöihin vastaaminen sovitun aikataulun mukaisesti sekä laskutus KIPAN kautta.

6. Muut kirkkoherranviraston sihteerin ja arkistohoitajan tehtävät.

7. Myyntilaskujen, hautaustoimen laskujen tekeminen ja matkalaskujen tarkastaminen.

8. Kirpputori ja kolehti ym. rahojen vastaanottaminen, tarvittaessa laskeminen, pussitus ja vienti pankkiin.

9. Hautainhoitotarjousten teko, viitesiirtojen haku, hoitoraporttien tekeminen, tarrojen tulostus ja hautausmaan tiedottaminen hoidoista.

10. Loppuvuoden poistoajot ja vuodenvaihteen toimenpiteiden tekeminen Statuksessa.

11. Toimistotarvikkeiden, kirjekuorien, postimerkkien ym. hankinta ja pienvaraston ylläpito.

Kirkkoherra

Kesälomalla 29.6.-31.7., jonka aikana kirkkoherran sijaisena toimii kappalainen Paula Soininen.

Kirkkoherra:

 

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.

Kirkkoherra on kappalaisen, diakonin, lastenohjaajien, nuorisotyönohjaajien, kanttorin ja kirkkoherranviraston sihteerin esimies. Talouspäällikön esimies kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden kautta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkojärjestyksen 6. luvussa on myös useita muita säädöksiä koskien kirkkoherran virkaa.  Kirkkoherralla on yleisvastuu seurakunnasta. Tässä mielessä hänellä on kaikista laajin virkavastuu seurakunnan viranhaltijoista. Seurakunnassa tulee olla aina kirkkoherra. Vuosi/sairasloman ajaksi tuomiokapituli määrää toisen papin sijaiseksi hoitamaan kirkkoherran virkaa. Vapaapäivinäkin kirkkoherralla on normaali virkavastuu.

Ähtärin seurakunnan pappien kesken on sovittu työnjaosta mm. Vastuualueina kirkkoherra: kasvatus, viestintä, hallinto ja seurakunnan johtaminen: Kirkkoherra osallistuu palvelutalohartauksiin pääsääntöisesti suurina juhlapyhinä ja toimintakeskuksen hartauksiin. Kirkkoherra käy onnittelemassa yli 95-vuotiaita seurakunnan jäseniä.