Kanttorin sijaisuus kanttorin lomien ajalle

Ähtärin seurakunnassa on avoinna kanttorin viransijaisuus ajalle 24.6.-30.9.2021.

Kanttorin työtehtäviin kuuluu seurakunnan musiikkielämästä huolehtiminen kuten kirkkokuoron johtaminen, jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä kesähartauksiin ja muuhun seurakuntaelämään osallistuminen kaikkia työaloja palvellen Ähtärin seurakunnan alueella. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien kunnosta huolehtimisesta. Kanttori osallistuu toisena viranhaltijana jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmän kokouksiin. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi työn hoitamiseksi seurakunnan eri alueilla. 

Sijaiselle maksetaan kelpoisuuden mukaisesti KirVESTES:n enintään vaativuusryhmän 601:n mukaista kuukausipalkkaa (601:n vähimmäispalkka on 2789, 35 eur). Myös muodollisesti epäpätevät otetaan huomioon, mikäli heillä on viranhoitoon tarvittavat riittävät taidot.

Viransijaisuuteen valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Kalle Peltokangas 050 5790007.

Hakemukset toimitetaan 14.5.2021 mennessä sähköpostilla kalle.peltokangas@evl.fi.