Ähtärin seurakunta on vireä seurakunta Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajalla. Seurakunnassa on n. 4400 jäsentä ja 13 vakituista työntekijää. Akustisesti hyvään Ähtärin kirkkoon mahtuu 650 henkilöä. Kirkossa on urkurakentamo Hans Heinrichin v. 1982 rakentamat urut, jossa on kolme sormiota ja 35 äänikertaa.

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy on tehnyt soittimeen laajan perushuollon v. 2019. Siinä yhteydessä urkuihin on asennettu setzer-kombinaatio.

Urut huolletaan vuosihuoltosopimuksen mukaan kerran vuodessa.

Srk-keskuksen salissa on flyygeli ja urkurakentamo Heinrichin rakentamat 10-äänikertaiset urut.

Nykyisen kanttorin jäädessä eläkkeelle on seurakunnassa haettavana

KANTTORIN VIRKA (B-virka)

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Kielivaatimuksena on: Ähtärin seurakunta on yksikielinen seurakunta. KJ 6:4a §1 momentissa määrätään korkeakoulututkintoa edellyttävistä viroista. Näitä ovat pappien virat ja laajaa yliopistotutkintoa ja ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävät A- ja B-kanttorien virat. Näissä viroissa edellytetään yksikielisissä seurakunnissa sen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osaamisesta valtionhallinnossa (481/03) 15-20 §:t.

Kanttorin pääasiallisena tehtävänä on johtaa musiikkia ja vastata sen toteutuksesta seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä vastata kaikki ikäryhmät kattavasta musiikkikasvatuksesta seurakunnassa. Seurakunnan toimintastrategiassa 2017-2023 tavoitteena on lapsikuoron perustaminen ja perhemuskaritoiminnan aloittaminen.

Viran palkkaus määräytyy KirVESTES 601 hinnoitteluryhmän mukaisesti 3000,00 euroa (peruspalkka). Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä Ähtärin seurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Valitun toivotaan aloittavan kanttorin työn 1.9.2021 alkaen ensin sijaisuutena. Virka tulee vastaanottaa 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset kirkkoherralle sähköisesti sähköpostiin kalle.peltokangas@evl.fi 22.8.2021 mennessä. Haastatteluryhmä suorittaa hakemusten vertailun 25.8. Haastatteluryhmä pitää tarvittaessa haastattelut perjantaina 3.9. Kirkkoneuvosto päättää kanttorin valinnan 8.9.2021.

Lisätietoja: 8.7.-18.7. kirkkoherra Kalle Peltokangas 050 5790007 ja 19.7.-22.8. vs. kirkkoherra Paula Soininen puh. 050 579 0022.