Kastetilaisuus

Kastetilaisuus noudattaa kastekaavaa, joka on esimerkiksi virsikirjan lopussa ja kirkollisten toimitusten kirjassa. Kummeilla, isovanhemmilla ja muilla läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua toimitukseen esimerkiksi musiikilla, tekstin luvulla ja rukouksiin osallistumalla. Tilaisuus voidaan pitää esim.  kotona, seurakuntakeskuksessa tai kirkossa. KIRKKONEUVOSTO ON PÄÄTTÄNYT, ETTÄ KASTETILAISUUDESTA EI PERITÄ ENÄÄ TILAVUOKRAA.


Kastejuhlaa suunnittelevat voivat ottaa yhteyttä joko kirkkoherranviraston kautta tai suoraan toivomaansa pappiin ja sopia ajan ennakkokeskustelulle ja juhlalle.  Keskustelussa papin kanssa sovitaan tilaisuuden yksityiskohdista ja täytetään tarvittavat asiakirjat.  Kasteen jälkeen kastettu ja hänen läheisensä liitetään kirkossa yhteisen esirukouksen piiriin ja kastetun nimi julkistetaan paikallisessa lehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä sekä seurakunnan kotisivuilla.


Kastejuhlassa tarvitaan:

Kastepuku (jota voi lainata myös seurakunnalta)

valkea liina kastepöydälle,

kastemalja,

Raamattu,

kynttilä,

valkoinen liina lapsen päälaen kuivaamista varten ja

kukkia koristeeksi.

Kaste on kristittynä olemisen perusta. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kasteen kautta ihminen liittyy seurakunnan jäseneksi ja tulee osalliseksi Jumalan seurakunnan opetusyhteydestä. Kaste vahvistaa uskon, jonka lapsi on saanut armosta Jumalalta lahjaksi Kristuksen sovitus- ja lunastustyön tähden.(Mk. 13:13-16; 1.Piet. 3:20-21; Gal. 3:26-28;  Room. 6:3-4; Tit. 3:4-5)

Kastetilaisuus on juhla, jossa iloitaan elämästä ja kiitetään kristityn kutsumuksesta.
Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20) velvoittaa huolehtimaan siitä, että kastettu saa myös opetusta. Kristillisestä opetuksesta vastaavat kastetun lapsen vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä.

Mikäli kastettava on aikuinen, tapahtuu kasteopetus ennen kastetta.

Kummit

Kummi on lapsen elämässä tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kummeja ei voi vaihtaa eikä kummeilta ottaa pois tehtäväänsä kastetoimituksen jälkeen. Kummien lisääminen on mahdollista erityisistä syistä. Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

Kastepuu

Seurakuntakeskukseen on ripustettu Kastepuu. Tähän puuhun laitetaan jokaiselle kastetulle oma enkeli, jossa on lapsen etunimet ja kastepäivä. Lapsen tiedot ovat esillä tuossa puussa aina kastevuoden loppuun. Jokainen lapsi saa oman kaste-enkelinsä itselleen seuraavana vuonna pidettävässä kasteen sunnuntain messussa(tammikuussa).

kaste-enkeli koruja kaksi kappaletta
Kaste-enkeli
Paula Soininen kastaa lapsen kotona

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastejuhlaan sopivia virsiä

Listalla on virsiä, jotka Kalle Peltokangas, Paula Soininen ja Timo Lehtonen ovat äänittäneet keväällä 2017. Toivomme, että ne auttavat sinua valitsemaan kastejuhlaan soviat virret.

Kristuksen seurakunta: 178

Pyhä kaste: 214-219. Kuuntele Ähtärin papin laulamana virsi 218 Tuomme luokse Jeesuksen

Kiitos ja ylistys: 326, 331, 332

Jumalan varjelus ja johdatus: 389, 395, 397

Lähetys: 420

Palvelu: 442

Jumalan luomistyö: 462

Koti ja perhe: 464-468, 471. Kuuntele virsi 468 Syliisi hellään sulje.

Lapset: 490-503. Kuuntele virret 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen, 492 Ystävä lapsien, 499 Jumalan kämmenellä ja 503 Taivaan Isä suojan antaa.

Toimitusten lauluja:  807-809. Kuuntele virret 807 Nimessä Herran pyydämme, 808 Herra olet Luojani ja 809 Juhla on nyt riemullinen.

Lisävihkon virsi 971. Kuuntele virsi 971 Maan korvessa kulkevi.