Liity kirkkoon!

Kirkkoon liittyminen tapahtuu liittyjän henkilökohtaisella ilmoituksella siinä seurakunnassa, jota vastaavassa kunnassa liittyjällä on kotikuntalain mukainen kotikunta. Henkilö ei saa olla samanaikaisesti kahden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.
 
Jos sinut on kastettu ja olet käynyt rippikoulun, asut Ähtärissä ja olet täyttänyt 18 vuotta voit liittyä kirkkoon täyttämällä Ähtärin seurakunnan palvelutoimistossa ilmoituksen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. Palvelutoimisto sijaitsee seurakuntakeskuksessa (Keskuskuja 3).
 
Kirkkoon voi liittyä myös täyttämällä sähköisen lomakkeen kirkon sivuilla. Samalla sivustolla on myös lisää tietoa kirkkoon liittymisestä ja uskonnonvapauslaista. 
 
Mikäli sinua ei ole kastettu tai et ole käynyt rippikoulua ja asut Ähtärissä, ota yhteyttä palvelutoimistoon sopiaksesi lähemmin asian jatkosta. Sinulla on mahdollisuus käydä aikuisrippikoulu.
 
Jos tahdot erota kirkosta, voit toimittaa eroilmoituksesi postitse sille seurakunnalle, jonka jäsen olet tai mille tahansa maistraatille. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti, erillistä lomaketta ei tarvita. Eroilmoituksen voi käydä tekemässä myös henkilökohtaisesti.

Ota yhteyttä

Kappalainen

Toimii vs. kirkkoherrana kirkkoherran lomien ajan

Vastuualueina kappalaisella työaloista diakonia, lähetys, jumalanpalveluselämä, lisäksi kirkolliset toimitukset ja sielunhoito

 

Toimistosihteeri (poissa 31.8.2024 saakka)
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- Hauta-asiat (hauta- ja vainajarekisterin ylläpito)

- Ostoreskontran hoito ja tarvittaessa muita taloustoimiston töitä.

- Kirkollisten ilmoitusten kokoaminen ja vieminen lehtiin.

- Muut palvelutoimiston sihteerin ja arkistohoitajan tehtävät.

- Myyntilaskujen, hautaustoimen laskujen tekeminen ja matkalaskujen tarkastaminen.

- Kirpputori ja kolehti ym. rahojen vastaanottaminen, tarvittaessa laskeminen, pussitus ja vienti pankkiin.

- Hautainhoitotarjousten teko, viitesiirtojen haku, hoitoraporttien tekeminen, tarrojen tulostus ja hautausmaan tiedottaminen hoidoista.

- Loppuvuoden poistoajot ja vuodenvaihteen toimenpiteiden tekeminen Statuksessa.

- Toimistotarvikkeiden, kirjekuorien, postimerkkien ym. hankinta ja pienvaraston ylläpito.