Kirkollisten avustusten hakeminen

 

Kirkkolain 15 luvun  1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Avustusta ei voida myöntää ilman kirjallista hakemusta, jossa on mukana täydelliset liitteet ja jossa on ilmoitettu haettava summa. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta toukokuussa viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti. Myönnetyt avustukset maksetaan kesäkuun aikana.


Avustusten hakeminen:

Hakukelpoisia ovat ähtäriläiset sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt.
Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.
Hakemuksessa on kerrottava, mihin avustusta haetaan (tietty kohde tai yleisavustus) ja miten avustuksen hakijan tekemä työ tukee Ähtärin seurakunnan toimintaa.

Hakemus lähetetään sähköisesti ahtarin.seurakunta@evl.fi tai postitse
Ähtärin seurakunta
Kirkkoneuvosto
63700 Ähtäri