Ähtärin seurakunnan työntekijät 


Riikka Aittolampi

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- Vastata seurakunnan varhaisnuorisotyöstä (7-14v lapset ja nuoret)

- Vastata seurakunnan lähetystyöstä

- Vastata kouluyhteistyötä yhdessä toisen nuorisotyöntekijän kanssa

- Toimia yhteyshenkilönä partiolippukunta Ähtärin Eräveikot ry:lle ja osallistua lippukunnan leiri yms. tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen

- Yhteisvastuukeräyksen organisointi ja toteutus

 

Soile Autio

Nuorisotyönohjaaja

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

-Vastata seurakunnan nuorisotyöstä (15-19v nuoret)

-Vastata seurakunnan rippikoulutyöstä, myös keva-rippikoulu

-Vastata kouluyhteistyötä yhdessä toisen nuorisotyöntekijän kanssa

-Yv-keräyksen organisointi ja toteutus


Marita Hursti

Toimistosihteeri
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

1. Jäsenrekisterin (Kirjuri) ylläpitoon kuuluvat tehtävät ja kirkollisten toimitusten järjestelyt (ajan- ja tilanvaraukset, työntekijöiden varaaminen Katriina-työkalenterin osoittamien työvuorojen mukaisesti.)

2. Hauta-asiat (hauta- ja vainajarekisterin ylläpito)

3. Ostoreskontran hoito ja tarvittaessa muita taloustoimiston töitä.

4. Kirkollisten ilmoitusten kokoaminen ja vieminen lehtiin.

5. Virkatodistus ja Sukuselvityspyyntöihin vastaaminen sovitun aikataulun mukaisesti sekä laskutus KIPAN kautta.

6. Muut kirkkoherranviraston sihteerin ja arkistohoitajan tehtävät.

7. Myyntilaskujen, hautaustoimen laskujen tekeminen ja matkalaskujen tarkastaminen.

8. Kirpputori ja kolehti ym. rahojen vastaanottaminen, tarvittaessa laskeminen, pussitus ja vienti pankkiin.

9. Hautainhoitotarjousten teko, viitesiirtojen haku, hoitoraporttien tekeminen, tarrojen tulostus ja hautausmaan tiedottaminen hoidoista.

10. Loppuvuoden poistoajot ja vuodenvaihteen toimenpiteiden tekeminen Statuksessa.

11. Toimistotarvikkeiden, kirjekuorien, postimerkkien ym. hankinta ja pienvaraston ylläpito.


Anne Jutila

Suntio-kiinteistötyöntekijä
Kiinteistöpalvelut

Suntio-kiinteistötyöntekijä Anne Jutila on tavattavissa pääsääntöisesti kirkon mäellä. Anne Jutila toimii seurakunnan suntiona ja kiinteistötyöntekijänä sekä hautausmaan kausityön organisoimisesta. Haudankaivajan sijaistaminen kuuluu myös Anne Jutilan työnkuvaan.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

Aina tehtävät

 • kolehdeista huolehtiminen
 • käsilumityöt ja tarvittaessa hiekoitus
 • kiinteistötyöntekijän lomitus, sisältää myös haudan kaivun (koneella), liputukset
 • talouspäällikön antamat
 • muut toimialaan kuuluvat yleiset suntion ja talonmiehen työt

Touko- lokakuussa (100 %)

 • kesäkautena päätehtävä on vastata seurakunnan hoidossa olevien hautojen istutuksista ja ohjeistaa kausityöntekijät niiden hoitamisessa
 • kirkon, siunauskappelin ja sosiaalitilojen siivous
 • pääsääntöisesti kesäkautena ei ole viikonloppu- ja iltatöitä, suntion tehtävät hoitaa suntiorinki

Marras-huhtikuussa (100 %)

 • suntion tehtävät jumalanpalveluksissa, ja muissa tilaisuuksissa kirkossa ja siunauskappelissa
 • kiinteistönhoitajan tehtävät, kirkon, siunauskappelin ja sosiaalitilojen siivous
 • tehtävään sisältyy viikonloppu- ja iltatöitä, sekä työskentelyä juhlapyhinä


Kalle Klaavo

Talouspäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Kiinteistöpalvelut
Keskuskuja 3
63700 Ähtäri

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

- alaansa kuuluvien hallinnollisten päätösten valmistelu ja esittely kirkkoneuvoston käsittelyä varten

- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, taloussuunnittelu

- henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

- työsuojelupäällikön tehtävät

- hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

- seurakunnan edustaminen hallinnollista käsittelyä vaativissa asioissa

- seurakunnan kiinteistöjen isännöinti tehtävät

- seurakunnan omaisuudesta, investoinneista ja hankinnoista vastaaminen

- valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä

- viranhaltijapäätöksien tekeminen

- taloussuunnittelu ja talouden seuranta

- kirjanpidosta, laskutuksesta, palkoista ja hautainhoitorahastosta huolehtiminen

- vastata hallintotiedottamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa


Anu Martikainen

Lastenohjaaja

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- päiväkerhot 3 – 5-vuotiaille

- perhekerho

- perhemessut

- tapahtumat

- päiväkotikäynnit

- kastettujen muistaminen (kaste-enkelit)

- Synttärimuistamiset 1-3-v.

- hallinto(toiminta-ja talousarvion tekeminen työalalle sekä toimintakertomuksen laatiminen)

- markkinointi: facebook, nettisivut, paperimainokset ja lehtimainokset sekä ilmoitustaulut (screeni)

- yhteistyö yhteistyötahojen kanssa

- toiminnan ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä kehittäminen

- perheretkien suunnittelu ja toteutus

- ilmoittautumisien vastaanottaminen


Virpi Patama

Siivooja-emäntä

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- vastata seurakunnan tilojen ylläpitosiivouksesta ja määräajoin tehtävistä perussiivouksista,

(seurakuntakeskus ja virastot)

 • Matkailualueen kappeli siivous säännöllisesti
 • Suntio-kiinteistötyöntekijän lomitukset siivouksissa (kirkko, hautausmaan huoltorakennus, kappeli ja ruumiskellari)

- siivota seurakuntakeskus,

- vastata siivoustarvikkeiden, siivouksessa tarvittavien välineiden kunnosta ja hankinnasta,

- hoitaa liinavaatteiden huolto ja tarvittava pyykin pesu,

- huolehtia siivous- ja keittiökoneiden sekä laitteiden huollon ja korjaamisen ilmoittamisesta suntio/kiinteistötyöntekijälle tai kiinteistötyöntekijälle

- vastata keittiön omavalvonnasta, siivouksesta ja keittiön opastamisesta,

- hoitaa ruokahuollon liittyvä työn suunnittelu, tilaukset ja hankinnat,

- huolehtia ruoanvalmistamisesta, tarjoilusta ja kahvituksista,

-  ohjata ruuanvalmistukseen ja tarjoiluun osallistuvan vapaaehtoisten henkilöstön työtä,

- valmistella työalaansa kuuluvien koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa,

- suorittaa kirkkoneuvoston ja talouspäällikön antamat, sekä muut toimialaansa kuuluvat tehtävät

Kalle Peltokangas

Kirkkoherra

Kirkkoherra:

 

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.

Kirkkoherra on kappalaisen, diakonin, lastenohjaajien, nuorisotyönohjaajien, kanttorin ja kirkkoherranviraston sihteerin esimies. Talouspäällikön esimies kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden kautta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkojärjestyksen 6. luvussa on myös useita muita säädöksiä koskien kirkkoherran virkaa.  Kirkkoherralla on yleisvastuu seurakunnasta. Tässä mielessä hänellä on kaikista laajin virkavastuu seurakunnan viranhaltijoista. Seurakunnassa tulee olla aina kirkkoherra. Vuosi/sairasloman ajaksi tuomiokapituli määrää toisen papin sijaiseksi hoitamaan kirkkoherran virkaa. Vapaapäivinäkin kirkkoherralla on normaali virkavastuu.

Ähtärin seurakunnan pappien kesken on sovittu työnjaosta mm. Vastuualueina kirkkoherra: kasvatus, viestintä, hallinto ja seurakunnan johtaminen: Kirkkoherra osallistuu palvelutalohartauksiin pääsääntöisesti suurina juhlapyhinä ja toimintakeskuksen hartauksiin. Kirkkoherra käy onnittelemassa yli 95-vuotiaita seurakunnan jäseniä.


Virpi Rinne

Diakoni

Tehtävä toteutuu hengellisenä ja henkisenä tukena, aineellisena apuna ja palveluohjauksena:

 - asiakkaiden vastaanottotyö, kotikäynnit, avustusten hakeminen

- työskentely erityisryhmien kanssa (aisti- ja kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdetyö,

  omaishoitajat, työttömät)

- vapaaehtoisten toiminnan organisointi 

- kirpputori Hymiksen toiminnan organisointi

- hartaudet ja raamattupiiri

- vastuuryhmän kokoukset

-Toimela ry:n hallituksen jäsen

- kauppojen ylijäämä- ja Eu-elintarvikkeiden organisointi

- verkostoyhteistyö 

- osallisuus rippikoulutyöhön

- ehtoollisen vienti tarvittaessa kotiin

 


Leena Saunanen

Kanttorin sijainen, palkkiotoiminen (pääsääntöisesti pe-su) 1.10.2021-tammikuu 2022

Paula Soininen

Kappalainen

Vastuualueina kappalaisella työaloista diakonia, lähetys, jumalanpalveluselämä, lisäksi kirkolliset toimitukset ja sielunhoito

 


Vesa Tuira

Kiinteistötyöntekijä

Tehtävän pääasiallinen sisältö

Kiinteistötyöntekijän tehtävänä on

- hautojen kaivu ja peitto

- hautausmaan ja kirkon alueen vihertöistä huolehtiminen

- seurakuntakeskuksen kiinteistönhoito viheralueineen

- kappelin kiinteistönhoito

- koneiden ja laitteiden kunnostus ja huolto

- liputukset

- lumityöt koneella (ei julkiset parkkialueet)

- käsilumityöt

- hiekoitukset

- talouspäällikön antamat tehtävät

- muut toimialaan kuuluvat yleiset talonmiestyöt