Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetus astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksella on kaksi tavoitetta:
1.) Turvata EU-kansalaisten henkilötietoja sekä 2.) turvata EU:n sisämarkkinoita.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

   

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

   

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

   

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

  www.tietosuoja.fi

 

 • Kirkon Keskusrekisterin IT-alueen tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa Kirkkohallituksen lakimies Mikko Tähkänen. tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Ähtärin seurakunta on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikissa toimissaan. Tahdomme sitoutua tietosuoja-asetuksen tavoitteisiin ja järjestää tietosuojatyö asianmukaisesti. Rekisteri- eli tietosuojaselosteet kertovat seurakunnassa olevat henkilörekisterit ja miksi niitä tarvitaan seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Tietosuojatyöhön kuuluvat tietosuojapolitiikka, tietoturvapolitiikka ja -määräykset, seloste käsittelytoimista, tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyohjeet, prosessikaaviot rekisteröityjen oikeuksista. Julkishallinnolle on valmisteilla GDPR-itsearviointityökalu tietosuojatyön tiekartaksi, joka helpottaa suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi tietosuojatyön dokumentaatioon kuuluvat tietosuojavastaavan päiväkirja ja tietotilinpäätös.

 

Tähän päivittyvät Ähtärin seurakunnan tietosuojaselosteet:

Jäsenrekisteri

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Lapsityö

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Diakonia

Lähetystyö ja Yhteisvastuukeräys

Palaute-lomake

Esirukouspyynnöt

Seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen

Henkilöstöhallinto

Hautarekisteri