Häät

Onnea ja iloa sekä Jumalan siunausta yhteiselle elämälle, kun haluatte sanoa  - Tahdon!

Naimisiin voi mennä joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on samalla pyhä toimitus ja oikeudellinen tapahtuma. 

Vihkiminen toimitetaan usein kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Kirkon ja hääpaikan varauksissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos suunnittelee häitä kesäaikaan. Hääjuhlatilaksi voi vuokrata seurakuntakeskuksen saleja.
 
Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää yksinkertaisestikin, jolloin paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa. 
 

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. 
 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. 

Avioliiton esteiden tutkinta

Suomen evankelis-luterilainen kirkkon on avannut maaliskuussa 2018 asiointipalvelun, jossa avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa sähköisesti. Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi. Palvelu edellyttää 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Palvelu on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri. Vähintään toisen kihlakumppanin tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kihlaparin avioliiton esteiden tutkinnan voi edelleen tehdä myös morsiamen tai sulhasen seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Esteettömyystodistus tulee hakea viimeistään viikkoa ennen toimitusta ja se on voimassa neljä kuukautta.

Samassa yhteydessä voi pyytää kuulutuksia eli naimisiin aikovan parin nimien lukemista kirkossa.

Toimituskeskustelu papin kanssa

Vihkipappi tulee useimmiten kotiseurakunnasta, mutta vihkijäksi voi pyytää myös muuten tuttua pappia.

Vihkipapin kanssa sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoituksesta vihkipaikalla. Keskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista on hyvä sopia suoraan kanttorin kanssa. Vihkipappi ottaa yhteyttä pariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä.
 
Vihkipari polvistuneena alttarilla, pappina Kalle Peltokangas.
Kuvaaja Sinikka Jalkanen
Avioliittoon vihkiminen