Häät

Onnea ja iloa sekä Jumalan siunausta yhteiselle elämälle, kun haluatte sanoa  - Tahdon!

Naimisiin voi mennä joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on samalla pyhä toimitus ja oikeudellinen tapahtuma. 

Vihkiminen toimitetaan usein kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Kirkon ja hääpaikan varauksissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos suunnittelee häitä kesäaikaan. Hääjuhlatilaksi voi vuokrata seurakuntakeskuksen saleja.
 
Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää yksinkertaisestikin, jolloin paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa. 

Voit ottaa häihisi mukaan myös valokuvaajan ikuistamaan ainutkertaisen hetken!

Pyydämme ottamaan yhteyttä palvelutoimistoon sähköpostilla maria.kansanaho@evl.fi tai puhelimella 050 5790020.

Seurakunta luo tapahtumalle asianmukaiset puitteet alttarin koristelusta, morsiuskimpusta ja hääparien valitsemasta häämarssista alkaen. Mikäli haapari haluaa juhlistaa tapahtumaa laajemmin, ovat matkailualueen yritykset valmiita tarjoamaan palveluitaan hääparille tai suuremmalle vierasjoukolle hääateriasta, kahvituksesta tai majoituksesta lähtien. Näissä asioissa teitä auttaa Ähtärin kaupungin yrityskoordinaattori Varpu Sankelo puh. 040-574 8108.

Huom! Avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin jonkun muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. (KJ 2:18) (esim. ortodoksinen tai katolinen kirkko) ja tästä on oltava todistus tai henkilön oma vakuutus.

Esteiden tutkintaa kannattaa pyytää hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen. Esteiden tutkinnan voi tehdä helposti verkossa osoitteessa esteidentutkinta.fi.

Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.

Paula Soininen, kirkkoherra

Ähtärin srk

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. 
 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen. 

Avioliiton esteiden tutkinta

Suomen evankelis-luterilainen kirkkon on avannut maaliskuussa 2018 asiointipalvelun, jossa avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa sähköisesti. Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi. Palvelu edellyttää 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Palvelu on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri. Vähintään toisen kihlakumppanin tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kihlaparin avioliiton esteiden tutkinnan voi edelleen tehdä myös morsiamen tai sulhasen seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Esteettömyystodistus tulee hakea viimeistään viikkoa ennen toimitusta ja se on voimassa neljä kuukautta.

Samassa yhteydessä voi pyytää kuulutuksia eli naimisiin aikovan parin nimien lukemista kirkossa.

Toimituskeskustelu papin kanssa

Vihkipappi tulee useimmiten kotiseurakunnasta, mutta vihkijäksi voi pyytää myös muuten tuttua pappia.

Vihkipapin kanssa sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoituksesta vihkipaikalla. Keskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista on hyvä sopia suoraan kanttorin kanssa. Vihkipappi ottaa yhteyttä pariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä.
 
Vihkipari polvistuneena alttarilla, pappina Kalle Peltokangas.
Kuvaaja Sinikka Jalkanen
Avioliittoon vihkiminen

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus