Kirpputori Hymis (Ostolantie 7) avoinna ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Lisätietoa numerosta 050 579 0004.

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston pöytäkirja (nettiversio) 30.4.2020

30.4.2020 20.29

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN TORSTAINA 30.4.2020  KELLO 18.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA.

 

 

Käsiteltävät asiat:

 

23 §    Kokouksen avaus ja nimenhuuto

24 §    Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

25 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 §    Työjärjestyksen hyväksyminen

27 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen

28 §    Talouspäällikön valinta

29 §    Tilinpäätös vuodelta 2019

30 §    Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

31 §    Seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen rakennusurakkatarjouksen

                     hyväksyminen

         32 §    Seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen salaojitusurakkatarjouksen

                     hyväksyminen

33 §    Muut  / kiireeliset asiat

  34 §    Tiedoksi saatettavat asiat

  35 §    Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

 

 

 

 

 

                          Ähtärissä  23.4.2020

 

 

                          Elina Pusaa

                          puheenjohtaja

                         

                          - - - - - - - --

 

                        Tämä kokouskutsu on laitettu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.4.2020.

 

                        Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

                        1.5.2020 – 1.6.2020

 

                        Ähtärissä  23.4.2020

 

 

                        Kalle Peltokangas

                        Kirkkoherra

 

Aika:                                   Keskiviikko 30.4.2020 klo 18.00

Paikka:                              Seurakuntakeskus

 

Läsnä:                               Ahola Pirkko                                           Kottari Helena

Akonniemi Ulla  (poissa)                       Kujansuu Anu (etäyhteys)

Eloranta Ritva (etäyhteys)                   Lindroos Veikko

Hautakangas Helena                           Oikari Pirkko (etäyhteys)

Hautoniemi Hannu                               Poukka Pasi (poissa)

Jousmäki Marjatta (etäyhteys)            Pusaa Elina

Kantoniemi Sanni-Maiju (etäyhteys)  Riihimäki Helena

Kelin Henna                                           Santala Timo

Koiramäki Pirkko                                   Syrjänen Altti (poissa)

Kotamäki Leila                                        

                                                                 

Vanhatupa Eira, Poukka Pasi varajäsen

 

Muut läsnäolijat:              Peltokangas Kalle, kirkkoherra

                                            Marita Hursti, sihteeri

 

 

Asiat:                                 23 § -  35 §

 

Allekirjoitukset:                Puheenjohtaja                                                      Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                           Elina Pusaa                                                          Marita Hursti

                                          

 

Pöytäkirja on tarkastettu     Ähtärissä _______________________________________

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

                                           Santala Timo                                                         Hautakangas Helena

 

 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

 

Ähtärin kirkkoherranvirastossa 1.5.2020 – 1.6.2020

 

                                                                  Marita Hursti

 

23 §  KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO

 

         Puheenjohtaja Elina Pusaa avasi kokouksen, minkä jälkeen laulettiin virsi 600:1-5 ja

kirkkoherra piti alkuhartauden.

Suoritettiin nimenhuuto jossa todettiin, että 16 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen ja 3 poissa.

Puheenjohtaja luki kirkkohallituksen yleiskirjeen no 11/2020 24.3.2020 koskien kokouksen sähköistä osallistumista.

          

24 §  VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN

Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa (KJ 7:3,1).

 

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.

 

Päätösesitys:

Päätettäneen mahdollisten esteiden hyväksymisestä ja varajäsenten kutsumisesta.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

 

 

25 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

 

KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

 

Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse, sekä laitettu ilmoitustaululle 23.4.2020.

 

Päätösesitys:

Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

26 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Päätösesitys:

Työjärjestys hyväksyttäneen esityslistan mukaan.

 

Päätös:

 

        Hyväksyttiin työjärjestys päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

27 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

 

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä lain mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla.

 

Pöyräkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan jäsenet Pasi Poukka ja Helena Riihimäki. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.4.2020.

 

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisten ääntenlaskijaa.

 

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Santalan ja Helena Hautakankaan.

 

 

28 §  TALOUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

 

Jenni Ilomäki on irtisanoutunut talouspäällikön virasta 13.4.2020 lukien. Ilomäki irtisanoutui uuden tehtävänsä koeajan umpeuduttua helmikuussa 2020. Ilomäen virkavapauden ajan 12.8.2019-31.3.2020 asti Ähtärin seurakunnan talouspäällikön virkaa hoiti Anja Pölkki.

 

Kokouksessaan 11.3.2020 kirkkovaltuusto päätti julistaa talouspäällikön viran haettavaksi. Viran auki olosta on ilmoitettu kirkon rekrytointisivulla, Oikotiellä, Ähtärinjärven Uutisnuotassa, Viiskunnassa ja seurakunnan kotisivulla. Hakuaika päättyi 14.4. klo 12.00.

 

Haastatteluryhmään valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa 24.3.2020 seurakunnan johtoryhmän lisäksi Pasi Poukka ja Pirkko Koiramäki.

 

Hakuilmoituksessa kerrottiin, että

”Ähtärin seurakunta etsii tulevaisuuteen katsovaa ja työstään innostuvaa talouspäällikköä

 

Viran kelpoisuusehtona on vähintään opistotasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan perehtyneisyys seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen.

 

Talouspäällikön pääasialliset tehtävät ovat

- seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen

- alaansa kuuluvien hallinnollisten päätösten valmistelu ja esittely kirkkoneuvoston käsittelyä varten

- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, taloussuunnittelu

- henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen ja palkka-asiamiehenä toimiminen

- työsuojelupäällikön tehtävä

- hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta vastaaminen, sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

- seurakunnan edustaminen hallinnollista käsittelyä vaativissa asioissa

Talouspäällikön tehtävät on määritelty tarkemmin viran johtosäännössä, lähiaikoina seurakunnassa tapahtuvien henkilömuutosten vuoksi myös talouspäällikön tehtäviin saattaa tulla muutoksia.

 

Tehtävän hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä, it-osaamista, sekä työkokemusta julkishallinnollisissa tehtävissä sekä kirkon tehtävän ja seurakuntatyön tuntemista.
Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J20 mukainen,
Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.”

 

Viran hakuaika on päättynyt 14.4.2020 klo 12.00. Hakemuksia tuli yhteensä  9 kpl. Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun seuraavat 6 henkilöä: Anu Kaltiaisenaho, HM, Paula Wenell, Merkonomi, Johanna Tulensalo,  Tradenomi, Piia Pietinen, Merkonomi, Hanna-Liisa Haavisto, DI ja Kalle Klaavo, KM.

 

Haastattelut pidettiin kirkkoherranvirastolla 16.4.2020. Johanna Tulensalo ilmoitti 15.4. peruvansa haastatteluun tulonsa. Haastatteluryhmä haastatteli jokaista hakijaa 45 minuuttia 19 kysymyksellä.

 

Persoona, ensivaikutelma, motivaatio

 1. Esittele itsesi lyhyesti.

 

Talouspäällikön virka: johtaminen ja talous- ja henkilöstöhallinto

 

 1. Minkälainen mielikuva sinulla seurakunnan talouspäällikön tehtävistä? -Mitä innostavaa näet jo nyt talouspäällikön viranhoidossa?
 2. Millainen esimies haluat olla alaisillesi?
 3. Millaista henkilöstöjohtamisen kokemusta sinulla on?
 4. Talouspäällikkö toimii myös seurakunnan henkilöstön työsuojelupäällikkönä. Minkälaisia tehtäviä katsot tähän kuuluvan ja mitä työsuojelullisia riskejä voi seurakuntatyössä olla, joihin pitää puuttua?
 5. Kuvaa seurakunnan organisaatiota? Millainen asema talouspäälliköllä on seurakunnassa?
 6. Millaiseksi näet kirkkoherran ja talouspäällikön välisen yhteistyön ja työnjaon?

 

Seurakunnan talouspäällikkö on kirstunvartija. Talouspäällikkö vastaa mm. kiinteistöistä.

 

 1. Kuinka hyvin olet perehtynyt seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen?
 2. Millaisena näet seurakuntien tulevaisuuden hallinnon ja talouden näkökulmasta?
 3. Minkä verran esimerkiksi on mielestäsi seurakunnan järkevää omistaa kiinteistöjä?
 4. Ähtärin seurakunnalla on metsiä monta sataa hehtaaria. Miten mielestäsi seurakunnan tulee hoitaa metsäomaisuuttaan?
 5. Talouspäällikkönä vastaat hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinnosta ja näiden työntekijöiden esimiestehtävistä. Miten perehtynyt olet hautausmaa- ja kiinteistöasioihin?

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta ja muutosjohtamista. Eduksi katsotaan perehtyneisyys seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen ja kokemus esimiestehtävistä.

 1. Miten kuvailisit omia viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja?
 2. Lähiaikoina seurakunnassa on tarkoitus vähentää taloushallinnon henkilöstöä, kun palkanlaskija jää eläkkeelle kesällä. Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen ja kirkkoherranviraston välillä on keskeisessä osassa tätä muutosta, koska seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin vuoden 2022 alusta. Kuinka valmis olet mahdollisiin muutoksiin ja oletko valmis siihen, että viran tehtävänkuva on laaja?
 3. Minkälainen kokemus sinulla on erilaisten sähköisten järjestelmien, työvuoro-ohjelmien, ajanvarausjärjestelmien, kulunvalvonnan, kotisivujen päivityksestä jne.?
 4. Seuraavassa kysymyksessä pyydämme erityistä tarkkaavaisuutta ja pyydämme vastaamaan sen kaikkiin osiin. Miten suhtaudut stressaaviin tilanteisiin, miten käsittelet sinuun kohdistuvaa kritiikkiä ja miten työskentelet kiireessä?
 5. Kerro joku esimerkki, missä olet epäonnistunut työurasi aikana? Ja kerro vielä, mitä opit siitä?
 6. Onko sinulla kysyttävää haastatteluryhmälle?
 7. Jos valinta kohdistuu sinuun, milloin olet valmis aloittamaan virassa?

Haastattelujen perusteella erottui kolme parasta hakijaa, jotka arvioitiin paremmuusjärjestykseen Kalle Klaavon, Wenell, Pietinen. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.4.2020 (47§) haastatteluryhmän esityksen pohjalta esittää kirkkovaltuustolle, että ” Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi Kalle Klaavon, KM ja varalle Paula Wenellin, Taloushallinnon merkonomin ja toiseksi varahenkilöksi Piia Pietisen, Laskentatoimen merkonomin.

 

 

KIRKKOHERRAN ESITYS:

 

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi Kalle Klaavon, KM ja varalle Paula Wenellin, Taloushallinnon merkonomin ja toiseksi varahenkilöksi Piia Pietisen, Laskentatoimen merkonomin.

 

 

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

 

Kirkkovaltuusto valitsi Ähtärin seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi Kalle Klaavon, KM ja varalle Paula Wenellin, Taloushallinnon merkonomin ja toiseksi varahenkilöksi Piia Pietisen, Laskentatoimen merkonomin.

 

 

 

29 §              TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

 

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 24.3.2020 37 §:

KJ 15 LUKU 5 §: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

KJ 15 LUKU 6 §: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Erillisenä liitteenä on tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.20119. Asiakirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

 

Verotulot

Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi 1 086 557,73 €, 0,6 % vähemmän kuin vuonna 2018. Euromääräisesti verotulojen tilitykset laskivat 6016,45 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli 112 488,00 €. Vähennystä vuoteen 2018 oli 3877,68 €.

 

Tuloslaskelma

Vuoden 2019 talousarviossa tulos oli arvioitu 370,00 € ylijäämäiseksi Vuoden 2019 aikana kirkkovaltuusto myönsi 5473 €:n lisämäärärahan hautamuistomerkkien inventointiin ja merkkihenkilöluettelon tekemiseen. Talousarvion alijäämäksi muodostui 5004,00 €.

Metsää myytiin 170 362,06 euron edestä. Metsätalouden tuotoksi oli arvioitu 100 000 €.

Henkilöstökulut olivat 730 714,60 €, 3,9 % suuremmat kuin vuonna 2018. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 27220,17 € suuremmat kuin vuonna 2018 ja 40 100,60 € arvioitua suuremmat. Henkilöstökulut kasvoivat eniten hautausmaakiinteistöt-kustannuspaikalla jossa ne olivat 19 286,53 euroa suuremmat kuin vuonna 2018..

Henkilöstömenot olivat 60,9 % verotuloista ja valtionrahoituksesta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 58,2 %.

Verotuskulut olivat 16 195,62 €. Verotuskulut nousivat 1 085,84 € vuoteen 2018 verrattuna, muutos oli + 7,2 % . Kirkon keskusrahastomaksu oli 40 536€, 11 969 € pienempi kuin v. 2018 ja verotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu 56 124 € kun se vuonna 2018 oli 49 225 €. Eläkerahastomaksun laskentaprosentti on muuttunut, joten maksun osuus on kasvanut merkittävästi. Rahoitustuotot olivat 8 210,59 €.

Tilikauden tulos

Vuosikate on 132 303,46 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 77 403,11 €.  Tilikauden tulos on        54 900,35 € ylijäämäinen. Kertomusvuonna metsätalouden tuotto oli n. 86 000 € metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi, minkä ansiosta tulos on ylijäämäinen.

 

Investoinnit

Kirkon urut kunnostettiin 47288,56 €. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien korjaus aloitettiin: 75 033,01, samoin hautausmaan sosiaalitiloissa 6540,30 €.

 

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintakate 1. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.

 

Talousarvion toteutuminen pääluokittain

 

Hautaustoimen ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilöstömenoista

 

Vs. talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
 2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille

 

Kirkkoneuvoston päätös 24.3.2020 37 §:

 1. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti luovuttaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 2. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä, 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli / alijäämätilille

 

Kirkkoneuvosto 22.4.2020

 

Tilinpäätösken allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätökseen on tehty korjaus s 56: Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta  31.12.2019 on 3 896 971 €. (virheellinen tieto oli 389 697 151).

Hallinnon talousarvioylitykset johtuvat pääasiassa siitä, että jaksotettavia palkkoja ei ole budjetoitu, ja arvioitua suuremmista rahoitus- ja pankkipalveluista sekä toimistopalveluista.

 

Hautaustoimen talousarvioylitysten syynä ovat arvioitua suuremmat henkilöstömenot (kausityöntekijät) ja alueiden kunnossapitopalvelut.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan Ähtärin seurakunnan alueella. Seurakunnan talous vaikuttaa suoraan esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön resursointiin.

 

 

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. Hyväksyy tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen tehdyn korjauksen Ähtärin seurakunnan osuuteen koko kirkon eläkevastuuvajauksesta.
 2. Esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 1. pääluokan (4007,71 €) ja 4. pääluokan (25 893,07 €) ylitykset.
 3. Esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli/alijäämätilille.
 4. Päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä.
   

Kirkkoneuvoston päätös 22.4.2020 §48

 

                      Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Tilintarkastuskertomus ja korjattu sivu 56 toimitetaan kirkkovaltuustolle tasekirjan ohessa.

 

 

PÄÄTÖSESITYS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

1.                   hyväksyy 1. pääluokan (4007,71 €) ja 4. pääluokan (25 893,07 €) ylitykset, ja

2.                   että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli/alijäämätilille.

3.                   hyväksyy tilinpäätöksen.

 

PÄÄTÖS KIRKKOVALTUUSTO:

Kirkkovaltuusto

1.                   hyväksyy 1. pääluokan (4007,71 €) ja 4. pääluokan (25 893,07 €) ylitykset, ja

2.                   että tilikauden ylijäämä 54 900,35 € kirjataan taseen tilikauden yli/alijäämätilille.

3.                   hyväksyy tilinpäätöksen.

 

 

30 §              TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

KJ 15 L 9 §:n mukaan tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Ähtärin seurakunnan tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy AB, vastuullinen tarkastaja Esko Säilä JHT, HT. Esko Säilä JHT, HT ja Toni Koivusaari HT suorittivat tilintarkastuksen 26.3.2020 ja antoivat tilintarkastuskertomuksen 1.4.2020. Tarkastuskertomuksessa he esittävät vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätös ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten elämään.

 

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto:

 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja antaa sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
 2. Esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 

Kirkkoneuvoston päätös 22.4.2020 §49

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

PÄÄTÖSESITYS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää Kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

PÄÄTÖS KIRKKOVALTUUSTO:

Kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

 

 

31 §         SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMASANEERAUKSEN RAKENNESURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

                     

 

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.3.2020 17 § seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen toteuttamisesta.

Tarjoukset on pyydetty kahdeksalta yritykseltä. Tarjoukset oli jätettävä viimeistään 17.4.2020 klo 12.00.

 

Kirkkoherra ja taloustoimiston toimistosihteeri laativat tarjousten avauspöytäkirjan heti klo 12 jälkeen.

 

Saadut tarjoukset:

 

Rakennus Tikkamäki Oy      verollinen urakkahinta ------- eur

Rakennus Ruuhilehto Oy    verollinen urakkahinta ------- eur

Peltomäen Rakennus Oy    verollinen urakkahinta ------- eur.

 

Kiinteistötoimikunta on käynyt läpi tarjoukset 17.4. klo 12.15 kokouksessaan. Todettiin, että Ruuhilehdon tarjous on edullisin. Huomioitiin, että yksikköhinnoissa oli Ruuhilehdolla tarjouksessa sama hinta rakennusammattimiehellä kuin rakennusapumiehellä (48 eur/h). Varmistuksen jälkeen hinta muutettiin 40 eur/h. Kiinteistötoimikunta tarkisti, että hinnat on hinnoiteltu samalla lailla (alv/ei alv) ja että tarjoajilla on kunnossa tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehtotiedot ja selvitykset.

 

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Seurakuntakeskusta käyttävät kaikki seurakuntalaiset. Saneeraus pidentää rakennuksen käyttöikää ja mahdollistaa seurakunnan toiminnan omissa tiloissa.

 

Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 22.4.2020 §50.

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

Päätös kirkkoneuvosto:

 

Rakennusliike Ruuhilehto Oy on toimittanut TYEL-vakuutustodistuksen seurakunnalle. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että valitsee seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

 

PÄÄTÖSESITYS KIRKKOHERRA:

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valitsee seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

PÄÄTÖS KIRKKOVALTUUSTO:

Pirkko Ahola jääväsi itsensä 31 § ajaksi klo 18.41-18.45.

 

Kirkkovaltuusto valitsi seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen rakennusurakan toteuttajaksi Rakennus Ruuhilehto Oy:n tarkistetun tarjouksen hintojen mukaisesti.

 

 

 

32 §              SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMASANEERAUKSEN SALAOJITUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.3.2020 17 § seurakuntakeskuksen sisäilmasaneerauksen toteuttamisesta.

Tarjoukset on pyydetty neljältä yritykseltä. Tarjoukset oli jätettävä viimeistään 17.4.2020 klo 12.00.

 

Kirkkoherra ja taloustoimiston toimistosihteeri laativat tarjousten avauspöytäkirjan heti klo 12 jälkeen.

 

Saadut tarjoukset:

 

Koneyhtymä Tapanainen    verollinen urakkahinta ------ eur

Viinikan Kone Oy                  verollinen urakkahinta ------ eur

 

Kiinteistötoimikunta on käynyt läpi tarjoukset 17.4. klo 12 kokouksessaan. Kiinteistötoimikunta totesi Koneyhtymä Tapanaisen tarjouksen edullisimmaksi ja pyysi yrittäjältä, että se toimittaa viipymättä seurakunnalle tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehtotiedot ja selvitykset.

 

Tiedot on toimitettu seurakunnan sähköpostiin 17.4. klo 13.07.

 

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Seurakuntakeskusta käyttävät kaikki seurakuntalaiset. Saneeraus pidentää rakennuksen käyttöikää ja mahdollistaa seurakunnan toiminnan omissa tiloissa.

 

Kirkkoneuvosto on päättänyt asiasta kokouksessaan 22.4.2020 (§51):

Päätösesitys kirkkoherra:

 

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

Päätös kirkkoneuvosto:

 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että valitsee seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

PÄÄTÖSESITYS KIRKKOHERRA:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää valita seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

PÄÄTÖS KIRKKOVALTUUSTO:

Leila Kotamäki jääväsi itsensä 32 § ajaksi klo 18.45-18.50.

 

Kirkkovaltuusto valitsi seurakuntasalin sisäilmasaneerauksen salaojitusurakan toteuttajaksi Koneurakointi Tapanainen Oy:n.

 

 

33 § MUUT / KIIREELLISET ASIAT

 

Kirkkoherra esitteli kirkollisveron verokertymät vuodelta 2020.

Kirkollisverot vuodelta 2016-2019.

 

Koronaepidemian tilannetta seurataan: yritysten lomautukset näkyvät vasta toukokuun tuotossa. Tällä hetkellä kirkollisveroja on tilitettu seurakunnalle  – 3,5 % viime vuodesta vähemmän.

 

 

34 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

         Seurakunnan kuukausiraportti 3/2020.

 

 

35 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  18.55.

         Lopuksi laulettiin virsi 563:1-3.

         Valitusosoitus liitteenä.